Employer branding är inte ett nytt koncept, men det har tidigare varit förbehållet stora privata verksamheter med massiva marknadsföringsbudgetar. Så är det inte längre. Konkurrensen om talangerna hårdnar, speciellt inom offentlig sektor. Vi som rekryterar måste därför ha förmågan att leverera träffsäkra processer utan att skada verksamhetens omdöme.

I detta blogginlägg ska jag argumentera för varför employer branding är något alla verksamheter bör ta på allvar:

Vad är employer branding och vem har ansvar för arbetet?

Employer branding handlar i grund och botten om hur attraktivt det är att arbeta på ditt företag och hur marknaden uppfattar dig som arbetsgivare. I det stora hela är det bara en liten del av verksamhetens totala varumärke, men det varumärket är helt avgörande för vem och hur många som söker aktuella tjänster hos er. Det är också viktigt för vilka personer som kommer vara intresserade, då du tar kontakt via «search».

Läs också: Karriärssida – behövs det?

Även om ditt företag inte jobbar aktivt med branding kommer ni alltid ha ett employer brand. Ert varumärke påverkas av flera faktorer som

 • åldern på de anställda
 • vart ert kontor ligger
 • hur kontoret är utformat
 • arbetsmiljön
 • lön och förmåner
 • hur många ni anställer under loppet av ett år
 • hur många som slutar hos er under loppet av ett år
 • krav på kompetenser och färdigheter
 • storleken på företaget
 • hur aktivt ni arbetar med marknadsföring
 • hur många som känner till er verksamhet
 • hur stor eller små ni är på den aktuella marknaden
 • vilka kunder ni har eller jobbar för att få

Om ditt företag blir uppfattat som ett ställe där unga kan bygga karriär så kommer naturligtvis många av kandidaterna ni får in ha relativt lite erfarenhet. Om miljön däremot bara består av erfarna seniorer kommer unga kanske inte våga eller vilja söka. Ingen av detta är fel, men det är viktigt att vara medveten om detta när ni värderar rekryteringsarbetet. Om ni inte får in de kandidater ni önskar bör ni utvärdera verksamhetens varumärke som arbetsgivare. 

Konkurrensen om talangerna blir ständigt tuffare

Det har alltid varit konkurrens om de bästa huvudena, men vartefter världen blir mer digitaliserad kommer nivån för nödvändig kompetens att höjas. De flesta företagen kommer uppleva att det är utmanande att tillsätta nödvändiga tjänster. I offentlig sektor har de skickligaste redan börjat att förbereda sig för att kunna bemöta de framtida behovet av flera lärare och sjuksköterskor.

Men vi behöver inte stirra så långt in i kristallkulan förrän vi börjar känna denna realtitet i kroppen. Hinge Research Institute genomförde nyligen en undersökning för att kartlägga de största utmaningarna som dagens företag möter. Inte överaskande kom «rekrytering av nya talanger» och «minska antalet medarbetare som slutar» högt upp på listan:

Varför du bör ta employer branding på allvar

Därför är det helt avgörande för företagets framtid att folk vill utbilda sig inom sitt ämnesområde och därefter endast arbetar på ert företag.

Kandidater önskar bättre inblick i företagets kultur

Förutom att locka till oss talanger så önskar vi också att behålla dem vi anställer. Dessvärre är det inte alla som beaktar detta när de har en liten ansökningsmängd, och för många slutar det med att man istället översäljer tjänsten.

Det är olyckligt både när det gäller verksamhetens ekonomi och rykte. Enligt samma undersökning värdesätter kandidaterna företagets kultur över faktorer som lön och resväg.

Varför du bör ta employer branding på allvar

Employer branding handlar inte om att sälja in verksamheten som ett hippt och coolt ställe att jobba på, utan att ge kandidaterna en realistisk bild av hur det är att jobba hos er innan de beslutar sig för att söka tjänsten. Det är inte nödvändigt att dölja det faktum att arbetsuppgifterna är rutinbaserade eller att det finns lite socialt umgänge på företaget, så länge detta appellerar till den personlighet du vill rekrytera.

Läs också: 6 tips som alla rekryteringschefer bör följa!

Med riktig employer branding kommer verksamheten inte bara att attrahera flera attraktiva kandidater, men också förhindra att det försvinner ut genom dörren. Det är just därför ditt företag behöver ta detta på allvar.

 

Gratis kalkylator: Hur mycket kostar felrekrytering ert företag per år? Prova nu ›