Att det kan kosta skjortan att rekrytera toppkandidater är ingen nyhet, men det går att få tag på duktigt folk även om lönebudgeten är begränsad. Här är några tips:

Ta upp lönefrågan tidigt i rekryteringsprocessen

Lönenivån för den tjänst du ska tillsätta bör inte vara någon hemlighet. Var ärlig mot de sökande, men avskriv aldrig en sökande helt, även om lönen inte motsvarar hens förväntningar. Pengar är sällan den största motivationsfaktorn för den som är på jakt efter ett nytt jobb. Det handlar istället ofta om att personen vill ha mer intressanta arbetsuppgifter, större frihet, kortare avstånd till jobbet eller en bättre arbetsmiljö.

Toppkandidater eller inte, det kommer alltid att finnas företag som är villiga att betala mer än vad du kan eller vill. Drömkandidaten är inte nödvändigtvis den som har störst löneanspråk, utan den som tänker långsiktigt och vill jobba hos just er.

Presentera ditt erbjudande som en paketlösning

Man kan lätt tro att lönen är det enda som räknas, men så ligger det inte till. Lokalerna och arbetsplatsens läge betyder också en hel del. Möjligheten att jobba hemifrån och flextid är också ett plus. Har företaget ett fritidshus som de anställda kan utnyttja? Arrangerar ni gemensamma företagsresor ibland, eller är det möjligt att få jobba några veckor hos en partnerorganisation? Företagskulturen är också en viktig faktor för den som ska välja en ny arbetsplats.

Möjligheterna är många och förmodligen har du en hel del att erbjuda även om lönebudgeten är begränsad. Presentera de villkor du kan erbjuda som en paketlösning, så har du större chans att lyckas.

Läs också: Kom ihåg det här nästa gång du skriver en platsannons

Det är inte ovanligt att människor går ner i lön

Pengar förknippas ofta med livskvalitet, och ur det perspektivet kan det vara svårt att föreslå att någon ska gå ner i lön. Men det är faktiskt inte så ovanligt att människor går upp och ner i lön under en livslång karriär.

Lönenivån sätts utifrån befattning, inte person, och om en tjänst hos er innebär mindre ansvar eller kortare arbetstid kommer detta naturligtvis återspeglas i lönen. Dessutom är det viktigt att lönestrukturen i verksamheten upprätthålls. Medarbetare talar med varandra och om löneskillnaderna blir för stora kan det ge upphov till missnöje, särskilt om det inte finns någon rimlig förklaring till skillnaderna. Därför är det sällan en bra lösning att gå den sökande till mötes om det innebär att löneskillnaderna blir för stora, även om du skulle lyckas skrapa ihop de medel som krävs.

Läs också: Vad är poängen med en jobbanalys?

Ha tålamod

Om du vill rekrytera en person som redan har en fast tjänst och som dessutom måste gå ner i lön så får du räkna med att rekryteringsprocessen kan ta lite längre tid. Det behöver inte betyda att den sökande inte är motiverad att jobba hos er, eller att hen tycker att arbetsuppgifterna inte är tillräckligt spännande. Det kanske helt enkelt är på det viset att personens livssituation inte tillåter ekonomiska förändringar just nu.

Därför är det viktigt att du håller kontakten med intressanta kandidater. Det kan ju hända att deras situation förändras framöver och då kan tänka sig att jobba hos er.

Tänk i termer av utveckling

Det finns alltid en risk för att man gör en felrekrytering. Därför kan det i många fall vara klokt att anställa internt, istället för att ta in nya sökande utifrån. De som redan jobbar hos er kan företaget och är införstådda med de lönenivåer som gäller.

Att uppmuntra de anställda och satsa på personalutveckling är ett bra sätt att skapa en positiv anda i verksamheten. Det motiverar de anställda att anstränga sig lite extra och att höja sin kompetens. Att de anställda är medvetna om att de inte måste lämna företaget för att avancera i karriären har dessutom en positiv effekt på personalomsättningen, i viss mån även tvärs över olika avdelningar och yrkesområden.

Tänk i termer av utveckling när du rekryterar och fundera på om de sökande kan växa in i rollen över tid. Om de är motiverade och har rätt utbildning, men saknar erfarenhet, kan en karriärväg baserad på prestation vara en bra idé. På så sätt säkerställer du att företaget har tillgång till ett brett spektrum av talanger inför framtiden och bygger samtidigt starka lojalitetsband internt.

Ladda ner gratis: Mall för jobbanalys Ladda ner här ›