Alla som jobbar med rekrytering ÄLSKAR när de sökande har hög motivation och vill jobba hos just oss. När du har en sökande framför dig som lyser av motivation så vet du att en viktig bit i pusslet är på plats för att hen ska lyckas på jobbet. Men vet du verkligen det? Känner du till den verkliga anledningen till att personen söker jobbet? Här följer några av de skäl som en sökande kan ha:

  • Behöver ett jobb
   Att ta sig in på arbetsmarknaden är självklart en stor motivationsfaktor för den som inte har ett jobb idag.

  • Missnöjd med sitt nuvarande jobb
   Många söker sig bort från sitt nuvarande jobb. Orsaken kan vara dåliga chefer, brister i arbetsmiljön eller att arbetsuppgifterna inte motsvarar förväntningarna.

  • Nya utmaningar
   Bristande karriärmöjligheter på den nuvarande arbetsplatsen gör att många söker en ny arbetsgivare. Det kan också handla om att den sökande vill ha andra arbetsuppgifter, byta bransch eller ha mer (eller mindre) ansvar.

  • Högre lön
   Jobbsökare kommer alltid vara upptagna av lönen och i manga tillfällen är en önskan om högre lön en av de viktigaste motivationsfaktorerna för byte av jobb.

  • Ändrad livssituation
   Familjeskäl, hälsoskäl eller andra omständigheter kan göra att den nuvarande anställningen inte längre är idealisk. Om arbetsgivaren inte kan erbjuda en anställning som passar den sökandes nya livssituation kommer hen att se sig om efter ett annat jobb.

  • Förälskad i företaget eller branschen
   Det här är ett motiv som är lite speciellt. Det är lätt att bli charmerad av en sökande som nästan tycks vara förälskad i ditt företag eller de produkter/tjänster ni säljer. Personen har en så otrolig lust att jobba på företaget!

  • Avtalspension
   Det finns många som lockas av tanken på att kunna gå i pension tidigt.

  • Från egen företagare till arbetstagare
   Många människor väljer att starta företag och bli egen företagare. Det passar några, men inte alla. Det kan gå bra eller sluta med ett ekonomiskt eller socialt misslyckande. Vissa sökande lämnar karriären som egen företagare för att de saknar den ekonomiska trygghet man har som anställd, t.ex. i samband med graviditet eller sjukdom.

  • Från det privata näringslivet till offentliga sektorn
   Många är medvetna om att man som offentliganställd har många fördelar som kan vara lockande. Enligt statistik som Opinion har tagit fram åt Manpower om arbetets mening får den offentliga sektorn högre betyg än den privata sektorn, både vad gäller yrkesstolthet, yrkesidentitet och känslan att bidra till företaget. I länder med högt välstånd söker sig allt fler till ett arbete som känns meningsfullt. Ett jobb i den offentliga sektorn kan också kännas tryggare, bland annat tack vare förmånliga pensionsavtal, OB-tillägg och försäkringar samt möjligheten att byta övertid mot semesterdagar.

Oavsett varför den person du har framför dig söker jobbet är det viktigt att du som rekryterare tar reda på så mycket som möjligt om detta. Ofta handlar det om en kombination av flera av punkterna ovan. Det kan också hända att den sökande inte vill att du ska få veta vad den verkliga anledningen är, av rädsla för att du inte skulle anställa personen ifråga om du visste det. Och det kanske du inte borde göra heller.

Samtliga anledningar ovan är helt legitima; ingen av dem är skäl nog att diskvalificera kandidaten. Men det vi vill är att rekrytera en person som blir en tillgång för verksamheten, vilket normalt bedöms utifrån hur väl arbetsuppgifterna utförs och vilka värden som skapas. Och i det sammanhanget väger den sökandes intresse för arbetsuppgifterna och ämnet tungt.

Läs även: Blir du förd bakom ljuset av de sökande?

Om den sökande blir tårögd av att tala om revision och hur ofantligt spännande det kommer att bli när de nya revisionsreglerna träder i kraft, så har du hittat en person som verkligen brinner för sitt ämne och som med stor sannolikhet kommer att hålla sig à jour med ämnet och älska att jobba med revision framöver. Mycket talar för att det här är en bra kandidat.

Min slutsats är att många som rekryterar lägger alldeles för lite tid på att ta reda på varför kandidaten söker jobbet och vad som driver honom eller henne.

Ladda ner gratis: Mall för jobbintervju Ladda ner här ›