Att kandidater kryddar sina CV:n lite grann är inget man höjer ögonbrynen över. Man lägger på lite extra för att verka mer intressant och sticka ut från mängden. Men vissa kandidater väljer att dra detta ett par steg för långt och då blir det ett problem. Både för oss som ska rekrytera och för dem som utger sig för att kunna saker eller genomgått utbildningar som det inte har gjort.

Stockholms Handelskammare har tagit fram en rapport som visar att nära 60 procent av dem som arbetar med rekrytering upplever att kandidater uppger felaktig information om sig själva under rekryteringsprocessen. Samma rapport visar också att fyra av tio företag vid ett eller flera tillfällen valt att avbryta rekryteringsprocessen med en kandidat efter att felaktigheter eller undanhållande av information uppkommit vid en bakgrundskontroll.

Läs också: Bakgrundskontroll allt viktigare i rekryteringsprocessen

Här är det mest populärt att fuska:

Nedan tar vi upp några av de områden där det är som mest populärt att fuska med sitt CV, samt hur du kan upptäcka och slå hål på lögnerna.

Kunskap och erfarenhet

Under en screening process till vilken position som helst kommer du stöta på CV:n med ändlösa listor av nischkunskaper och varierande nivå av tidigare erfarenheter. Studier visar dock att det är inom detta område som det är mest vanligt att kandidater kommer delge falsk information.

Ibland kan det vara riktigt svårt att se igenom lögnen, men förslagsvis kan du ge en skrivuppgift till en copywriter eller en programmeringsuppgift till en programmerare. Be referenserna att beskriva kandidatens arbetsuppgifter och fråga beteende relaterade frågor (-kan du berätta om en situation eller händelse när…) baserat på de färdigheter och kompetenser som kandidaten angivit.

Utbildning

Fler än man tror ljuger om sin utbildning. Kombinationerna kan vara många, exempelvis anger man att man tagit en examen fast man egentligen bara gått några kurser, eller att man läst vid ett annat universitet än man egentligen har. Att det dessutom går att köpa falska examensbevis på nätet gör inte saken enklare. Dock är denna lögn bland de enklaste att slå hål på. Begär ut examensbeviset eller den dokumentation du önskar granska direkt från institutionen. Ett studieresultat är nämligen en offentlig handling.

Lön

Det är nog mer regel än undantag att man kryddar sin gamla lön i hopp om att på så sätt få bra förhandlingsutrymme vid diskussion om sin nya lön. Om du misstänker att kandidaten ljuger om sin tidigare lön kan du gå till Skatteverkets register och se vad hen har tjänat det senaste året. Då kan du få en ganska bra bild av om de uppgifter du fått stämmer eller inte.

Referenser

Du ber som regel kandidaten om ett par referenser som denne själv får välja ut. Du kanske får referensens kontaktuppgifter i form av ett telefonnummer i ett e-mail. Numret ska gå till vederbörandes förra chef, men hur vet du att det verkligen är chefen och inte kandidatens polare från gymmet du pratar med? Ett enkelt tips är att ringa upp företaget direkt och be dem koppla dig till önskad person. Finns hen inte på företaget är lögnen ett faktum.

Ett alternativ är också att du tar referenser som kandidaten inte själv angivit. Men sköt referenstagningen med diskretion. Kandidaten har förmodligen inte gått ut med att hen söker nytt jobb. Du kan även fråga kandidaten om du får ta referenser från x och y. Om denne inte vill det kan du fråga varför. Svaret på detta kan vara väldigt intressant.

Att anställa någon är en kostsam historia och blir det fel kan det bli svårt och dyrt att rätta till. Så det kan vara värt att lägga lite extra tid på att granska kandidaternas CV:n på djupet för att säkerställa att det som står där överensstämmer med verkligheten. Hoppas tipsen ovan underlättar ditt arbete med att identifiera dem som inte har rent mjöl i påsen. Lycka till!

Ladda ner gratis: Mall för referenstagning Ladda ner här ›