Då är du inte ensam, sju av tio företag som försökt rekrytera nya medarbetare har haft svårt att hitta rätt kompetens visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. Kompetensbristen är därmed ett alarmerande problem, den hindrar företag och organisationer att växa och att möte kundernas behov. Detta är ett problem vi fått brottas med länge och trenden pekar i negativ riktning, för fyra år sedan låg siffran på 53% så det innebär en ökning med nästan 20%. Detta är inte ett isolerat problem bara för Sverige utan ett globalt fenomen. Vilka specifika yrkesgrupper eller branscher som är mer drabbade kan dock skifta från land till land.

På något sätt måste man våga tänka nytt. Bryta invanda mönster och försöka hitta nya vägar för sin rekrytering.

Employer brand

Som vi skrivit i många blogginlägg tidigare. Att marknadsföra sitt företag som en attraktiv arbetsgivare är a och o för att ha en chans att slåss om bristkompetensen. Försök även att locka till er dem som passar in i företagskulturen och har rätt inställning, det är bara dem som trivs och vill stanna hos er som du har möjligheten att vidareutbilda vartefter företagets kompetensbehov förändras. Här kan du läsa mer om employer branding.

Sociala medier

Rekrytering via sociala medier har blivit mer och mer etablerat och används nu av ca hälften av alla företag. Den klassiska är LinkedIn men det kan mycket väl vara någon annan för just din bransch. Välj den sociala kanal där du tror dig veta att dina potentiella kandidater är.

Läs även: Därför ska du rekrytera via sociala medier

Internutbilda

Ett sätt att klara kompetensförsörjningen på företaget är att förädla de resurser man redan har. Det vill säga vidareutbilda sina medarbetare så de får den kompetens som företaget behöver för att kunna utvecklas och växa. Eller våga satsa på en oslipad diamant - utbilda en nyanställd så att denne får den kompetens du vill ha. Dagens snabba utveckling kräver att dem man anställer ska vara utvecklingsbara för att kunna hänga med i den ständiga förändringen som alla företag genomgår.

Utöka kompetenspoolen

Dags att leta kompetens där ni kanske inte gjort det tidigare. Arbetar du i en mans-/kvinnodominerad bransch kanske det motsatta könet besitter den kompetens du eftersöker. Många av de nyanlända till Sverige kanske besitter just den kompetensen du är ute efter. Då kan du även få bidrag från Arbetsförmedlingen för att anställa en person som fyllt 20 år och är ny i Sverige.

Över gränsen

Om du inte hittar kompetensen du letar efter i Sverige så kanske den finns utanför landets gränser. Även här kan LinkedIn vara ett bra hjälpmedel att hitta dem du söker. Här bör man dock skaffa sig kunskap kring vad som gäller kring arbetstillstånd, beskattning och så vidare.

En sista sak som är värd att nämna i en värld med brist på rätt kompetens är att om du väl hittat en eller ett par kandidater som skulle vara potentiella nya kollegor. Dra inte ut på rekryteringsprocessen för att eventuellt se om du kan få in någon som passar ännu bättre. Kom ihåg, det är jobbsökarens marknad. Det är inte ovanligt att kandidater är med i fler rekryteringsprocesser samtidigt och då finns det risk för att någon kniper ”din” kandidat framför ögonen på dig. Här kan du läsa om fler anledningar till att rekrytera snabbt, ”5 goda skäl att rekrytera snabbt”.

 

Ladda ner gratis: Mall för jobbanalys Ladda ner här ›