Bakgrundskontroller har blivit alltmer aktuella eftersom vi lever i en digitaliserad värld där det blivit allt lättare att fuska med sina papper. Här beskriver vi vad ni bör tänka på om ni på egen hand vill göra en bakgrundskontroll:

Gör en riskbedömning

Innan rekryteringsprocessen inleds bör det göras en riskbedömning där det klargörs vilka tjänster som är speciellt känsliga för felrekryteringar. Felrekryteringar kan få allvarliga konsekvenser, bland annat försämrad säkerhet för anställda och kunder, dåligt rykte och ekonomiska förluster.

Läs också: Bakgrundskontroll – allt viktigare i rekryteringsprocessen

Vissa företag anser att det främst är personer i ledande ställning som kan medföra en risk och att det därför bara är kandidater till chefstjänster som bör kontrolleras. För andra är fackkompetens avgörande och då kontrolleras sökande till specialisttjänster.

När ni fastställt vilka tjänster som är aktuella för bakgrundskontroller bör ni bestämma när i rekryteringsprocessen dessa ska göras. Vissa företag genomför kontrollerna i början av processen och utgår sedan aktivt från resultaten under urvalsprocessen. Andra gör kontrollen först efter att de valt ut en kandidat.

Erfarenhetsmässigt är det lämpligt att genomföra bakgrundskontroller när det återstår en handfull kandidater. 

Inhämta samtycke

De flesta arbetsgivare söker på kandidatens namn på Google, sociala medier och andra relevanta webbsidor. Kom ihåg att det krävs skriftligt samtycke från kandidaten om det ska göras en systematisk informationsinhämtning.

Det kan vara ett lagbrott att göra en sådan utan samtycke. Dessutom kan ni få problem att förklara er om ni vill konfrontera kandidaten med det ni hittat. Det är inte bra för företagets rykte och de bästa kandidaterna kan också dra sig ur om de upplever att ni inte spelar med öppna kort.

Be om dokumentation

Det vanligaste sättet att fuska är att förfalska CV eller examensbevis. Det är ofta personer som saknar ett betyg eller en kurs som bestämmer sig för att fuska med sina papper. I och med att de varit så nära att ta sig i mål tycker de att det inte är så problematiskt att exempelvis köpa ett examensbevis.

Läs också: Är det bortkastad tid att ta referenser?

Den bästa metoden för att undvika att få in fuskande personer i kandidatpoolen är att be om mycket dokumentation tidigt under processen. Skriv också gärna i platsannonsen att det kommer att genomföras en bakgrundskontroll av slutkandidaterna. Det fungerar avskräckande för många som inte har rent mjöl i påsen och du slipper lägga resurser på dem.

Fokusera på relevanta fakta

En bakgrundskontroll fungerar bäst när den används för att verifiera de konkreta uppgifter som kandidaten lämnat. Det handlar om att kontrollera att kandidaterna haft angivna roller på de företag de uppgett, att de gått de angivna utbildningarna samt att betygen stämmer.

I samband med bakgrundskontrollen bör även sociala medier beaktas, men då endast för att inhämta information som är relevant för tjänsten. Det kan handla om att kandidaten har uttryckt hatiska eller rasistiska åsikter på internet eller att personen uttryckt stöd för brottsliga handlingar.

Läs också: 7 saker du bör undvika när du intervjuar arbetssökande

Utöver ovanstående information bör ni vara försiktiga med att bedöma kandidater utifrån träffar på sociala medier. Om ni är en stor organisation med en omfattande rekryteringsprocess är det speciellt problematiskt om kandidater bedöms utifrån subjektiva åsikter. Bilder som vissa tycker är negativa kan andra se som helt oproblematiska.

Anmäl fusk

Om ni upptäcker kandidater som fuskat med examensbevis eller CV är ni inte skyldiga att anmäla detta. MEN det är att rekommendera. Annars skyfflar man bara över problemet till någon annan arbetsgivare. I många fall kan en missad kurs verka betydelselös, men det kan faktiskt få ödesdigra konsekvenser. Eventuellt kan ni även upptäcka att det används falska identitetshandlingar. Det är mycket allvarligt. 

 

Ladda ner gratis e-bok: 8 steg för strategisk rekrytering av toppkandidater Ladda ner här ›