En jobbintervju kan vara stressande för såväl den arbetssökande som intervjuaren. Din målsättning är att få fram den bästa kandidaten. För att lyckas med det bör du undvika följande sju saker:

1. Komma för sent

Den sökande har lagt ned tid och energi på att träffa dig. Om du kommer för sent ger du intryck av att personen inte är viktig för dig vilket kan göra att han/hon väljer att jobba någon annanstans. Ge besked så snart som möjligt om du ändå skulle vara försenad och försäkra dig om att den sökande blir väl mottagen innan du anlänt.

2. Börja intervjun med att läsa CV:n och ansökningshandlingarna

Ditt mål med intervjun bör vara att få fram det bästa hos den sökande så att du får rätt bild av honom/henne. Det får du inte om du kommer oförberedd och låter den sökande sitta och våndas medan du läser i papperen.

3. Börja intervjun med en fråga 

Det första många gör är att börja ställa frågor till den sökande. För att få fram det bästa hos den sökande är det bättre att inleda intervjun med litet småprat om ditt och datt i några minuter. Om ni är flera intervjuare i rummet är det bra om en av er sätter sig på samma sida av bordet som den sökande.

4. Inte vara klar över vilken kompetens du söker

Det är viktigt att du har klart för dig vilken kompetens och vilka egenskaper du är ute efter. I annat fall kan det hända att du uppfattar en medelmåttig kandidat som bra bara därför att de tre föregående sökandena inte var bra. På så sätt låter du en person som absolut inte passar för jobbet gå vidare i anställningsprocessen vilket är slöseri med både din och hans/hennes tid.

5. Hålla fast vid fördomar och stereotyper 

Som intervjuare är det viktigt att lägga alla förutfattade meningar om kandidatens religion, kön och utseende åt sidan. Återigen gäller det att fokusera på önskvärda kompetenser och egenskaper.

6. Gå på förstahandsintrycket

Låt inte förstahandsintrycket färga din bedömning av kandidaten under hela intervjun. Faran är att du undervärderar eller övervärderar personen. Vänta tills intervjun är över med att bestämma dig för om kandidaten passar för jobbet eller inte.

7. Glömma att föra anteckningar 

En rekrytering kan lätt dra ut på tiden. Om du inte för noggranna anteckningar under varje intervju kommer du att minnas de senaste kandidaterna bäst. Det är ditt ansvar inför företaget och de sökande att den bästa kandidaten blir anställd och då håller det inte med en slarvig utvärdering sent under processen.

 Ladda ner gratis: Mall för jobbintervju Ladda ner här ›