Detta blogginlägg är avsett för dig som arbetar med rekrytering på uppdrag av andra i din verksamhet eller för dig som arbetar på ett rekryteringsföretag. Om du inte känner igen dig i den beskrivningen kan det vara bättre att spendera tiden på något annat och invänta nästa veckas inlägg :)

Att presentera en kandidat för en kund eller berörd chef är inte alltid enkelt. Det är ju egentligen som vilken införsäljning som helst. Du ska vara väl förberedd, och du har ofta begränsat med tid att övertyga varför just denna kandidat passar som handen i handsken.

Ladda ner gratis: Mall för jobbintervju - Ladda ner här ›

För att vaska fram rätt kandidat finns det en del punkter som kan underlätta för dig.

 1. Hantera förväntningarna

  För att göra en bra match måste du förstå vad rollen innebär, hur arbetsgivaren arbetar, vad jobbet erbjuder när det gäller lön, framtidsutsikter och så vidare. Precis lika viktigt är det att du ta reda på vad kandidatens önskemål och förväntningar är.Kundens och kandidatens förväntningar måste vara kompatibla - och det är särskilt viktigt när det gäller färdigheter och kvalifikationer. Det har även viktigt att kandidaten matchar företagets kultur.
 2. Samla information

  Det finns flera screeningmetoder som du kan använda för att säkerställa att din kandidat och klienten fungerar som en bra match:
  Lär känna dina kunder - ring eller besök dem för att se till att du förstår deras verksamhet och vilken typ av medarbetare de eftersöker. Förtydliga vad arbetskraven är så att du kan lista dem korrekt när du annonserar ut tjänsten. Få detaljer om den aktuella lönenivån.
  • Kontrollera sökandens CV så att de har rätt grundläggande färdigheter och kvalifikationer för jobbet.
  • Lär känna dina potentiella kandidater - intervjua dem via telefon eller ansikte mot ansikte eller varför inte en videointervju innan de skickar in sin CV. På det sättet kan du dubbelt kontrollera deras erfarenhet och kompetens och utvärdera deras lämplighet för den lediga tjänsten. Ta reda på varför de vill lämna sitt befintliga jobb och vad de vill ha ut av en ny roll.
  • Få en uppfattning om vad kandidaten har för löneanspråk. Bor de inom pendlingsavstånd eller skulle de vara beredda att flytta? När kan de börja ett nytt jobb?
  • Bedöm hur kompatibel kandidaten skulle vara hos kundföretaget med tanke på karaktärsdrag och kompetens, erfarenhet och karriärsmål.
  • Följ upp referenser
 1. Ha helikopterperspektiv

  Som rekryterare bör du vara objektiv men det finns tillfällen då du kan behöva göra ett sidosteg från din kunds eller kandidats önskemål och försöka hitta en kompromiss. Det kanske är en perfekt match, men lönen är en hake, då måste du ta till dina bästa förhandlingsfärdigheter så att parterna kan mötas. Det kan också finnas utrymme för förhandling kring erfarenhet eller karriärmöjligheter. Till exempel kan kandidatens brist på kompetens inom ett område lätt hanteras med en kort kurs, medan ambitionerna kan hanteras med ökat ansvar.

Men till syvende och sist det är inte bara du som ska prestera, även kandidaten du presenterar måste göra bra ifrån sig. Där har du en viktig roll att ge din kandidat de bästa förutsättningarna som möjligt.  Du måste vara beredd att skräddarsy dina råd till varje enskild individ för det är inte säkert att de vet hur de ska få fram sina färdigheter på bästa sätt. Detta är din chans att vidarebefordra din professionella expertis för att säkra att din kandidat får rollen de önskar.

 1. Förbered din kandidat för intervjun

Det är viktigt att du ger din kandidat en fördjupad information om företaget – till exempel dess storlek, omsättning, affärsmål och kultur.

Om de då bestämmer sig för att arbetsgivaren inte är rätt för dem så har det sparat massor utav tid. Om de å andrasidan gillar vad de hör så kan de gå på intervjun med gott självförtroende oh använda informationen för att ställa genomtänkta frågor.

Att ge dem lite mer praktiska detaljer kring intervjun kan också vara till nytta, så som om det kommer intervjuas av en eller flera personer och om hur de på bästa sätt ska presentera sig själva. 

 1. Förstärk deras svagheter

Alla har vi svagheter – ett glapp i CVt eller korta anställningar, be dem att fundera på hur det kan läggas fram på ett positivt sätt. Kanske tog de en paus för att resa för att stärka sig själva på ett personligt plan, vilket kanske kan komma till nytta nu. Du ska också förbereda kandidaten för diskussioner kring deras svagheter och kunna ge exempel på svåra situationer som de upplevt i tidigare roller.

 1. Utsätt din kandidat för de vanligaste intervjufrågorna

Intervjuare frågar ofta om kandidaterna kan berätta om vad de uppfattar som sin störta prestation. Be din kandidat skriva ner och memorera några av deras främsta professionella prestationer och exempel på hur de adderat värde till arbetsgivare tidigare. Förtydliga att prestationerna ska ha relevans för rollen de söker så att intervjuaren kan se hur detta skulle kunna gynna deras företag.

Lycka till med dina kommande rekryteringar!

Ladda ner gratis: Mall för jobbintervju Ladda ner här ›