Är det inte alltid så att ett nytt år börjar med ”business as usual”? Några har gett nyårslöften, vissa håller dem, medan de flesta av oss snabbt återgår till vardagslunken. Med andra ord krävs en stark vilja och/eller en rejäl morot för att vi ska sätta igång och ändra på saker och ting.

Har du rekryteringsansvar, eller är du till och med ansvarig för samtliga rekryteringar i organisationen? Planerar du sköta rekryteringsarbetet på samma sätt som förra året, eller är du öppen för att genomföra vissa förändringar för att skapa mervärden för verksamheten?

Inom rekrytering finns det tre sätt att skapa mervärden:

• Effektivisera rekryteringsprocessen
• Öka tillgången på relevanta kandidater
• Öka träffsäkerheten

Frågan är hur man kan bli bättre på dessa tre punkter?

Det var ett bra tag sedan vi såg ansökningar i pappersform dimpa ner i brevlådan. Övergången till IT-samhället och datorstödd rekrytering har inneburit stora besparingar. Idag använder de flesta någon form av digital rekryteringslösning, men det är stor skillnad på att använda ett system och att utnyttja det. Du behöver ju knappast en trimmad sportbil om du bara ska köra från A till B och lyssna på P4. Och du behöver heller inte lära dig hur du utnyttjar sportbilens fulla kapacitet. Detsamma gäller din rekryteringslösning. Om du vill öka hastigheten måste du bestämma dig för vilken slags bilförare du vill vara och ta reda på vad som finns under huven på ditt program.

Det är stor skillnad mellan olika rekryteringslösningar och det är stor skillnad mellan vilka behov vi har. Nya funktioner tillkommer hela tiden och därför bör du försäkra dig om att ditt system är uppdaterat.

Här är några exempel på funktioner/moduler som ger mervärden och som du bör överväga att börja använda:

Jobbanalys

Jobbanalysen, eller kravspecifikationen som många kallar den, är grunden för hela rekryteringsprocessen. Om du vill ha hög träffsäkerhet i rekryteringsarbetet kommer du inte undan att göra en sådan analys. Tidigare var man hänvisad till att göra jobbanalysen i ett annat program, till exempel Word.

En jobbanalys bör innehålla information om arbetsuppgifter, ansvar och villkor. Vilka kompetenser och färdigheter bör den sökande ha? Vilka personliga egenskaper krävs? Vad behöver organisationen just nu?

Mervärde: En bra jobbanalys gör det lättare att arbeta strukturerat och hitta rätt person för jobbet. Att anställa någon som är lite bättre än genomsnittet lönar sig alltid. För att inte tala om att risken för felrekryteringar minskar.

Passar bäst för: Alla yrken

Läs också: Vad är poängen med en jobbanalys?

Intervjubokning

Modulen för intervjubokning är synkroniserad med rekryterarnas Outlook-kalendrar, vilket gör det lätt att hitta gemensamma lediga tider för intervjuerna. Det går även att lägga in alternativa intervjutider som de sökande kan välja mellan. Alla avtalade intervjumöten registreras automatiskt i rekryterarnas Outlook-kalendrar.

Mervärde: Eftersom bokning av intervjuer är ett av de mest tidskrävande momenten i rekryteringsprocessen kan modulen ge stora effektiviseringsvinster. Om man lägger ihop all tid som läggs på att komma överens om och ändra tider för intervjuer med kandidater och anställda i organisationen ser man att det går åt en hel del tid. Att ”automatisera” det arbetet kan minska tidsförbrukningen med upp till 90 %.

Passar bäst för: Alla yrken

Videointervju

Videointervjuer fungerar på så sätt att rekryteraren spelar in några strukturerade frågor och skickar dem till utvalda sökande, som sedan i lugn och ro kan svara på frågorna när det passar dem. Med hjälp av videointervjuer får rekryteraren ett bättre underlag i urvalsprocessen så att rätt kandidater kan bjudas in till intervjuer på tu man hand.

Mervärde: Den första intervjun på tu man hand går snabbare och görs endast med sökande som bedöms vara aktuella efter videointervjun. Dessutom ökar förmodligen antalet bra rekryteringar, eftersom du kan bedöma och intervjua fler sökande som uppfyller kravspecifikationen.

Passar bäst för: Yrken där den sökandes framtoning och uppträdande är viktigt.

Läs också: Är videointervjuer diskriminerande?

Det här var tre moduler/funktioner du bör överväga att börja använda. Kontrollera vad du kan göra med den rekryteringslösning du har i dag. Och märker du att det system du använder inte har så mycket att erbjuda så får du gärna ringa mig 😊. Vi hörs!

Ladda ner gratis: Mall för jobbanalys Ladda ner här ›