”Vi är alltid på jakt efter begåvade personer runtom i världen till vårt team. Tack vare videotekniken kan vi på ett effektivt sätt intervjua kandidater som befinner sig i andra tidszoner.”
- Fabrizio Trotti, Customer Support Lead, Supercell

Ibland känns det som om människors motstånd mot förändring är en del av den mänskliga naturen. Oavsett om det handlar om ny teknik, eller ett nytt arbetssätt, som visat sig vara mer effektivt, så finns det alltid människor som automatiskt dömer ut den nya metoden och påstår att den är ineffektiv eller orsakar problem – även om den skulle kunna minska deras arbetsbörda, spara tid eller hjälpa dem att bli mer framgångsrika.

Det finns flera problem med att använda telefonintervjuer i rekryteringsprocessen. Här är några dem:

Tid och schemaläggning

För att en intervju ska kunna genomföras på telefon måste rekryteraren och kandidaten vara tillgängliga samtidigt. Detta kan visserligen lösas genom att man bokar intervjun i förväg, men det går inte att komma runt det faktum att båda måste vara tillgängliga vid samma tidpunkt.

Ett annat problem med telefonintervjuer är att de är tidskrävande. Visst, en rekryterare kan kanske klara av en intervju på 30 minuter, men vad händer om du har 20 sökande som du vill intervjua?

Obs! Dessa siffror innefattar inte eventuella krockar i schemat som kan uppstå när du ska boka in tider för telefonintervjuer. Om du använder ett asynkront verktyg för videointervjuer behöver det inte ta mer än en timme att spela in frågorna som de sökande ska svara på. Därefter kan du kopiera och klistra in kandidaternas e-postadresser och skicka frågorna till dem med en knapptryckning. Låt oss säga att du har ställt tre frågor som vardera kräver ett förhållandevis långt svar, t.ex. två minuter. Då kommer det ta 120 minuter att titta igenom alla svar.

Alla företag vill ha optimerade rutiner och så låga kostnader som möjligt, så varför är vi fortfarande så ineffektiva när det gäller rekrytering?

Anställ en personlighet, inte ett CV

”Vi värdesätter att RecRight är så lätt och intuitivt att använda, det är superenkelt. Videointervjuer ger oss en tidsbesparing på minst 50 procent i urvalsfasen. Samtidigt ger de oss en möjlighet att bedöma kandidaternas språkkunskaper. Jag rekryterar i 11 områden: Japan, Korea, Taiwan, Hongkong, Macau, Filippinerna, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapore och Indonesien.”
- Andrew Kim, Senior Recruiting Lead, Uber

När du rekryterar tittar du självklart efter sökande som har en bra balans mellan begåvning och personlighet. De sökandes CV:n och ansökningar ger dig förmodligen en ganska bra uppfattning om deras färdigheter och erfarenheter. Sedan ringer du upp dem och intervjuar dem i trettio minuter. Därefter bokar du en personlig intervju med dem som du anser vara intressanta. Båda parter vidtar sedan alla nödvändiga arrangemang inför intervjun (resa, avbokning av andra möten, etc.). Slutligen får du träffa den sökande …

… och 5 minuter senare inser du att han/hon inte är rätt person för jobbet. Personligheten passar helt enkelt inte arbetsuppgifterna eller teamet. Eftersom du har avsatt en hel timme för mötet fortsätter du intervjun trots att du vet att det är slöseri med tid. Låter det bekant?

Tänk om du istället kunde skaffa dig en uppfattning om den sökandes personlighet innan du arrangerar en intervju? 

Det är just detta som gör videointervjuer överlägsna. På några minuter kan du skaffa dig en bild av om kandidatens personlighet överensstämmer med behoven. Om du bara läser CV:n och gör telefonintervjuer måste du dessutom ringa upp de sökande på nytt för att komma överens om tid och plats för de personliga intervjuerna. Och så länge du håller fast vid den gamla metoden och ägnar tid åt att intervjua fel sökande är risken stor att någon av dina konkurrenter hinner före ...

Spara din tid för de bästa – inga fler onödiga samtal

”Jag kan inte tänka mig att gå tillbaka till att sköta screeningen per telefon!”

- Rebecca Trotsky, KONE

Om du använder videointervjuer när du rekryterar kan du enkelt hitta de kandidater som ligger närmast din behovsanalys, både vad gäller kompetens och personlighet. Du kan också spara videor för framtida användning, vilket är praktiskt om du till exempel har en sökande som skulle passa perfekt för en tjänst som inte är ledig för tillfället. Att hitta dina drömkandidater har aldrig varit enklare: Titta på videoklippen och bjud sedan in de bästa kandidaterna till en personlig intervju – inga andra.

Det är aldrig lätt att ändra på gamla invanda hjulspår, särskilt inte på ett större företag. När nya, effektiva metoder dyker upp finns det alltid pionjärer som direkt drar fördel av dessa. I andra änden av skalan har vi dem som hellre håller fast vid det gamla och bara accepterar förändringar om de absolut måste.

Till den sistnämnda gruppen kan jag bara säga: Kom ihåg att köpa nytt färgband till skrivmaskinen. Börja spara tid genom att rekrytera kvalitetskandidater – du kommer inte att ångra dig.

Ladda ner gratis: Hur lyckas man med rekrytering i en digital värld Ladda ner här ›