I takt med att världen blir alltmer global och marknaden likaså är det mest natuligt att även våra arbetsplatser hänger med på samma bana och blir mer mångkulturella. Men att byta riktning från en väldigt homogen grupp där alla tycker lika, till en mer diversifierad med fler synsätt och infallsvinklar, kan upplevas som en stor förändring. Och förändringar kan som alltid förknippas med utmaningar och problem, men fördelarna är som oftast betydligt många fler. Dock är det helt avgörande att alla på bolaget måste vara med på tåget. Att tänka mångfald måste vara en central och naturlig del i företagets vardag, en del av företagets dna helt enkelt.

Ladda ner gratis: Mall för jobbanalys - Ladda ner här ›

Att anställa människor från olika kulturer hjälper bland annat till att bygga kulturell medvetenhet bland dina anställda. En större förståelse och kunskap om olika kulturer, språk och bakgrunder kommer öppna sinnena hos dina kollegor och välkomna nya sätt att tänka och agera.

När det kommer till rekrytering så är tiden oftast knapp och man vill snabbt få någon på plats för att maskineriet ska kunna spinna vidare och att eventuella intänktsbortfall ska bli så små som möjligt. Då är det frestande att göra som man alltid ha gjort för att minimera risker och överraskningar. Det kan vara att man välja en kandidat som är väldigt lik en själv eller är en copy cat av den som tidigare hade tjänsten. Men detta är allt annat än optimalt för ett företag som vill växa och utvecklas.

Läs också: Vem vill inte ha en rättvis rekrytering?

Att sträva efter att öka mångfalden på arbetsplatsen är ett bra affärsbeslut. I en rapport framtagen av McKinsey, baserat på en undersökning av 366 företag visade det sig att de företag som befann sig i toppkvartilen för etnisk mångfald i företagsledningen, var 35% mer benägna att få en ekonomisk avkastning som översteg medel för branschen. Beträffande de företag som befann sig i den övre kvartilen för jämnvikt mellan könen var 15% mer benägna att få högre ekonomisk avkastning än branschmedel.

McKinsey_Diversity_Database.png

Tänk utanför boxen

Hur kommer det sig att det multikulturella företaget når denna framgång då? Att anställa en bred variation av människor betyder att ditt företag drar nytt av ett brett spektrum av synpunkter och idéer. Vissa av dem kan visa sig vara mycket fördelaktiga för ditt företags tillväxt. När ett problem eller situation uppstår kan man i gruppen bidra med olika infallsvinklar, vilket kan innebära att nya synsätt leder till nya lösningar som inte hade kommit upp i en allt för homogen sammansättning. Mångfald tenderar alltså att främja varje enskild individs möjlighet att tänka utanför boxen, vilket främjar gruppen och företaget i stort.

Men hur ska man tänka när man ska sträva efter en verksamhet med mångfald? Förändringen sker inte över en natt men det är lika bra att du börjar tänka om redan nu. Här följer några tips på vägen.

Tips för mångfaldsrekrytering

  • Gör en behovsanalys – vad saknas i teamet idag, vad behövs för att skapa mångfald?
  • Leta inte efter en kopia av den som hade rollen tidigare – tänk nytt
  • Var fördomsfri och objektiv – fokus på kompentens
  • Platsannonsen – var inkluderande och tänk på ordval, tonalitet och bilder
  • Hela företaget ska veta värdet av en multikulturell arbetsplats

Kompetensbaserad rekrytering är en effektiv och välbeprövad metod för att komma bort från diskriminering vid anställningar. Fokuset ska ligga på att hitta rätt medarbetare med rätt kvalifikationer. En fördomsfri rekrytering där kompetens står i fokus är receptet för ett framgångsrikt företagande. De som väljer mångfald före en grupp homogena likatänkare kommer att bli spelets vinnare.

Ladda ner gratis: Mall för jobbanalys Ladda ner här ›