Hur motiverad är personen egentligen? Den frågan ställer vi oss varje gång vi träffar på en ny kandidat.

Under urvalsprocessen funderar vi på detta när vi läser ansökningarna. Vi går igenom CV:n och tittar på om det aktuella jobbet kan vara ett steg uppåt i karriären för de sökande och på vilket sätt jobbet kan vara intressant för dem.

Under sökprocessen letar vi efter kandidater som kan vara intresserade av att hitta ett bättre jobb. Om vi kan erbjuda ett karriärsteg i rätt riktning bör detta i sig vara motiverande. Men om vi försöker flytta en person sidledes till en liknande tjänst, det vill säga att vi bara försöker få personen att byta arbetsgivare, så har vi en annan situation. Vad är det då som motiverar den sökande?

Läs också: Så intervjuar du en Millennial

De flesta av oss är vanemänniskor och trivs bäst med sådant vi känner till och tycker om. Men om vi vill utvecklas måste vi prova nya vägar och metoder, och vara nyfikna. Vad sägs om att ställa väckarklockan på lite andra tider en vecka, eller ta en annan väg till jobbet ibland? Eller prova en omvänd intervju nästa gång du rekryterar?

Vad är en omvänd intervju?

I stället för att genomföra intervjun på vanligt sätt, låter du i viss mån den sökande leda den. I början av intervjun, efter ett par minuter med småprat om kaffet och annat som bryter isen, överraskar du den sökande. I stället för att berätta om verksamheten, företagskulturen, arbetsuppgifterna och kollegorna, ber du den sökande att ställa de frågor han/hon har om jobbet.

Läs också: Frågor som kandidaterna kan komma att ställa till DIG under intervjun

De sökande kommer att ta sig an uppgiften på lite olika sätt. Vissa kan bli överrumplade, särskilt om de inte har tänkt så mycket på detta, medan andra kommer väl förberedda till mötet och vet vad de vill ha svar på. Om de har med sig anteckningar eller har frågorna i huvudet spelar mindre roll, så länge du får reda på hur de sökande resonerar angående jobbet, dvs. varför de anser jobbet vara rätt för dem.

I din roll som rekryterare är det viktigt att du förstår den sökandes situation och hjälper till, så att den sökande får ett bra intryck av intervjun, oavsett hur bra eller dåligt du anser att den sökande löser uppgiften. Kom ihåg att lägga till sådant du anser att den sökande bör veta, om det inte redan har framkommit av dina svar.

Den omvända intervjun fungerar bäst när den genomförs som en del av en ”vanlig” intervju. En bra övergång kan vara att tala lite om hur den sökande upplevt mötet hittills. Metoden ger de sökande en möjlighet att ställa de frågor de behöver för att bilda sig en bättre uppfattning om den aktuella tjänsten. Samtidigt får du veta hur intresserade de är.

Prova det!
Det här är bara en liten twist på den traditionella intervjun och kräver inte mycket av dig. När du provar det första gången kan det dock hända att du måste lämna din bekvämlighetszon, och när hände det senast?

Du är härmed utmanad.

 

Ladda ner gratis: Mall för jobbintervju Ladda ner här ›