Arbetssökande har länge slitit med att marknadsföra sin kompetens och sina färdigheter för att attrahera en arbetsgivare. Men nu höjs kraven för dig som arbetsgivare i jakten på att hitta och attrahera de bästa kandidaterna. Det är dags att börja se jobbsökarna som kunder, en mer krävande grupp som måste bearbetas och underhållas. Du måste börja ställa dig frågor så som, varför är vi ett attraktivt företag att arbeta på och varför ska en arbetssökare välja oss framför andra spännande företag?

Ditt företag väljer inte att arbeta med employer branding eller inte. Avsaknad av en employer branding strategi är också en strategi. Arbetssökare och potentiella arbetstagare kommer skaffa sig en bild av ditt företag ändå. Men arbetar du aktivt med hur du vill att ditt företag ska framstå som arbetsgivare har du mycket att vinna. Du har då själv möjlighet att påverka hur bilden av ditt företag ska bli. Ett viktigt steg är att förse din hemsida med en väl fungerande karriärssida, ett representativt skyltfönster för dina kunder – arbetssökarna.

Enligt en undersöknings gjord av LinkedIn så anser hela 61% av ledare som söker talanger för nya uppdrag att karriärsidor är den bästa kanalen för att bygga employer banding.

Employer branding.png

Källa: LinkedIn’s 2017 Global Recruiting Trends Survey

Samtidigt visar en annan undersökning gjord av The Talent Board’s 2015 Candidate Experience Research, att även 64% av arbetssökarna rankade karriärssidor som den absolut främsta kanalen för research efter nya karriärsutmaningar.

Employer branding 2.png

Källa: LinkedIn’s 2017 Global Recruiting Trends Survey

Detta visar ju med all önskavärd tydlighet att varje dag som ditt företag saknar en effektiv karriärssida tappar ni värdefulla ansökningar och möjlighet att stärka er employer branding. Har du råd att vänta?

5 tips för att få till en bra karriärssida

  1. Beskriv företaget och era värderingar med flera sinnen. Är ni teamorienterade så visa det med en filmsnutt från senaste workshopen. Är ni ett internationellt företag som tänker globalt, få fram det med en inspirerande text. Satsar ni på träning och friskvård för personalen, få det att genomsyra beskrivningen av er organisation genom bilder. Blanda text, bild och varför inte film för att ge den sökande en så tydlig bild som möjligt av företaget.
  1. Layout och design har en stor betydelse för vilken känsla man får av ett företag och givetvis ska det vara målgruppsanpassat. Lägg därför lite extra krut på att sidan ser professionell och representativ ut med rätt bildformat och färger.
  1. Låt redan anställda ge sin bild av hur det är att arbeta hos er, de är ju till stor del dem som är företaget. De är viktigt att de känner sig stolta över sin arbetsgivare, det bygger employer branding internt vilket lyser igenom även externt. Dessutom ger det den sökande en uppfattning om teamet och gör det enklare för denne att ta ställning till om de känner att de passar in eller ej.
  1. Det ska vara enkelt. Likt all informationssökning i vårt samhälle idag så måste det gå snabbt och enkelt att finna den information man söker. Behöver den sökande spendera mer tid än nödvändigt på att hitta information och få iväg en ansökan så tappar de lätt intresset och söker sig vidare.
  1. Mobilanpassad – Då mobiltelefonen i allt större utsträckning används, inte minst för ärenden av privat karaktär så är en responsiv karriärssida ett måste. Enligt statistik från Kelton Research påbörjar 86 procent av dagens jobbsökare jakten på ett nytt jobb via sin smartphone och 70 procent vill också kunna ansöka direkt i mobilen. Dessutom rankas responsiva websidor högre i Googles sökresultat.

De 5 tipsen ovan var bara ett axplock av hur du kan få till en bra karriärssida till ditt företag.

 

Gratis kalkylator: Hur mycket kostar felrekrytering ert företag per år? Prova nu ›