Det finns många hundra rekryteringsbyråer. Vissa är specialiserade på vissa typer av befattningar, andra hanterar de flesta rekryteringsärenden. Några jobbar enbart med att hitta kandidater, andra hanterar hela processen. En del är bäst på vikariebemanning, medan andra är inriktade på chefsrekrytering. Därför kan du inte bara ringa första bästa rekryteringsbyrå. Om det inte gick så bra senast du anlitade ett rekryteringsföretag, eller om du inte har en pålitlig leverantör, bör du kanske se dig om efter en ny samarbetspartner.

Om man behöver hjälp med att hitta kandidater som det är stor konkurrens om på marknaden kan det vara en bra idé att välja en rekryteringsbyrå som har specialiserat sig på den aktuella kompetensen. Det kan också vara så att man behöver en leverantör som kan hjälpa till med rekryteringen av olika slags tjänster under året. Oavsett vilket behov man har är det viktigt att rekryteringsföretaget har den kompetens och de resurser som krävs.

Välj ut 2–3 rekryteringsbyråer. Beskriv era önskemål och bjud in dem till möte där de får presentera sig själva och hur de tänkt gå tillväga för att ge er bästa möjliga valuta för pengarna. Här är referenser viktigt. Titta efter noggrannhet och dokumenterad kompetens. I rekryteringsbranschen finns det inga krav på kompetens. Det är en paradox, eftersom en hög rekryteringskompetens ökar träffsäkerheten och minskar risken för felrekryteringar. Det tar tid att kontrollera kompetensen hos leverantörer, så det här steget slarvar många med. Gör inte det, utan be dem presentera dokumentation.

I dag använder många en metod som kallas för kompetensbaserad rekrytering, vilket innebär att rekryteraren utgår från den kompetens du önskar att de sökande ska ha. De sökandes kompetens kartläggs sedan genom tester, intervjuer och referenssamtal. Använder rekryteringsföretag den här metoden, eller har de någon metod som de menar fungerar bättre i det aktuella fallet? Har de den kompetens som krävs? Kan de representera ditt företag på ett bra sätt? Är de certifierade?

Fråga hur rekryteringsföretaget kommer att hålla er uppdaterade under processen. Kommer du att få en statusrapport via mejl varje fredag? Med en planerad rapportering undviker du att veckorna flyger förbi. Det ska ju inte vara du som måste ta kontakt för att höra om något har hänt.

Innan du fattar beslut om vilket rekryteringsföretag du ska välja, kontrollera vem hos rekryteringsföretaget som ska sköta ärendet. Om du känner förtroende för konsulten bör du försäkra dig om att det är han eller hon som faktiskt kommer att utföra uppdraget och vara kontaktperson. Annars finns det risk för att en ny konsult dyker upp när uppdraget startar.

Checklista (frågor du bör ställa till leverantören):

✓ Vad vet ni om vår verksamhet?
✓ Är det samma konsult som kommer att utföra uppdraget?
✓ Vilken kapacitet har ni?
✓ Hur genomförs jobbanalysen – och vem planerar ni att tala med i den fasen?
✓ På vilket sätt riktar ni platsannonserna till målgruppen?
✓ Hur går ni tillväga för att hitta intressanta kandidater som inte på eget initiativ söker tjänsten?
✓ Är era tester certifierade av DNV-GL?
✓ Är ert företag certifierat av DNV-GL vad gäller rekryteringsprocessen och/eller användning av tester?
✓ Vad kan ni berätta för oss om kompetensbaserad intervjuteknik?
✓ Hur följer ni upp rekryteringen efter anställning?
✓ Vilka garantivillkor har ni?
✓ Hur ser ni till att de nya reglerna om skydd av personuppgifter, GDPR, följs?

Ladda ner gratis: Guide för inköp av rekryteringstjänster Ladda ner här ›