Jag försöker alltid hitta nya och effektivare sätt att göra saker och ting, oavsett om det handlar om hur jag gör en budget, skriver en rapport, håller möten eller lagar mat. Inte därför att jag är fixerad vid effektiviseringsarbete och tänker på det hela tiden, men jag har ett genuint intresse för det och är alltid öppen för nya idéer.

När jag jobbade som rekryterare på heltid märkte jag att jag lade en hel del tid på referenstagning. En stor del av dessa samtal handlade om sådant som den sökande kunde ha informerat mig om tidigare. Därför gjorde jag ett formulär i Excel där kandidaterna fick fylla i uppgifter om referenserna, varför de valde just den referenspersonen, vilken relation de hade, vilken tjänst, kontaktuppgifter och om kandidaten hade informerat referenspersonen om att hen var referens för just den här tjänsten.
Till min stora glädje fungerade formuläret alldeles utmärkt. Det var inte utan att jag kände mig litet stolt över mig själv.

En intervju är egentligen en ganska enkel process, men hur den genomförs skiljer sig mycket åt mellan olika organisationer. Rekryteringsverktygen blir bättre och bättre (förhoppningsvis) och kandidaternas förväntningar förändras. För att rekryteringsprocessen ska bli så effektiv som möjligt bör vi analysera varje steg och regelbundet försöka hitta nya sätt att effektivisera den.

Något som ofta förbises är det som sker före intervjun, det som händer innan ni sitter där, öga mot öga. Kom ihåg att den sökande inte är den enda som blir granskad, företaget är i lika hög grad under lupp (särskilt på dagens kandidatdrivna marknad).

 

Före intervjun kommer de sökande att utvärdera företagskulturen för att se om de passar in

Kvalificerade sökande har ofta flera jobbalternativ att välja mellan. Som arbetsgivare bör du därför vara medveten om att det ofta är den sökande som har makten under intervjun.

Därför ligger det i ditt intresse att uppträda professionellt och kompetent i alla delar av rekryteringsprocessen, annars riskerar du att göra ett dåligt första intryck.

 

Se till att de sökande är förberedda inför intervjun

Självklart är det de sökandes ansvar att förbereda sig väl, men som arbetsgivare har du allt att vinna på att de har allt de behöver inför intervjun. Se därför alltid till att de får aktuella kontaktuppgifter till sin presumtiva chef eller någon annan person på företaget som de kan kontakta om de har frågor. Dessa personer måste vara tillgängliga och svara snabbt.

Inbjudan till intervjun bör ske skriftligen och det bör tydligt framgå var och när intervjun ska äga rum. Detta är självklarheter, men jag nämner det eftersom det händer att sådan information meddelas muntligt, vilket kan ställa till problem. Muntliga inbjudningar bör alltid åtföljas av en skriftlig bekräftelse som innehåller all information den sökande behöver.

 

Detaljerna är viktiga

Har du själv varit på en jobbintervju någon gång? Hur blev du bemött i receptionen? Kände du dig sedd och välkommen? Kom någon och mötte dig? Blev du erbjuden något att dricka?

Kanske funderar du inte så mycket på dessa detaljer när du rekryterar, men tro mig, de är otroligt viktiga och kan vara avgörande för om den sökande ska vilja ha jobbet eller inte.

Så nästa gång du ska göra en intervju, ta en runda i det område dit den sökande kommer att anlända och lägg fram något att läsa, städa lite extra och ställ fram en skål med frukt eller liknande.

Din viktigaste uppgift som intervjuare är att hälsa den sökande välkommen på avtalad tid. Det finns inga ursäkter att komma för sent till det här mötet. Det är respektlöst, opassande och får det att se ut som om rekryteringen eller den sökande inte är så viktig, en dålig start som kan få negativa konsekvenser för hela rekryteringsprocessen.

Om fler personer än du själv ska vara med under intervjun bör du i god tid informera den sökande om detta och vilken roll de har i processen. På så sätt undviker du att den sökande blir stressad i onödan av att det sitter tre okända personer i rummet.

 

Kort sammanfattning

Genom att förbättra det som sker före den första intervjun kan du ge den sökande ett optimalt första intryck av företaget. Det är viktigt och kan öka dina chanser att anställa rätt person.

Ladda ner gratis: Hur lyckas man med rekrytering i en digital värld Ladda ner här ›