Samtidigt som många svenskar jobbar hemma är det en hel del dagliga arbetsuppgifter som måste utföras. Vi kommer säkert att se en drastisk nedgång i antalet utlysta tjänster tills faran är över och världen kan friskförklaras. Men hur gör man med rekryteringsprocesser som pågår eller som måste genomföras samtidigt som alla är rädda för att bli smittade?

Det enklaste sättet att genomföra en första intervju på är via telefon. Normalt vill den sökande ha jobbet och rekryteraren måste under den första intervjun ta reda på om personen passar eller inte. Därför är det viktigt att rekryteraren kan genomföra intervjuer som ger ett bra underlag när kandidater ska väljas ut.

Ladda ner gratis: Mall för jobbintervju - Ladda ner här ›

Ring den jobbsökande och kom överens om när intervjun ska göras. Då kan du förbereda den jobbsökande på hur intervjun kommer att gå till och personen får en uppfattning om vem du är. Ett sådant kort samtal före den första intervjun kan minska avståndet mellan er och intervjun kommer troligtvis att kännas bättre för er båda. Då blir det också enklare för rekryteraren att avgöra vilka som ska gå vidare och vilka som inte ska det.

För de flesta kommer en första intervju per telefon att vara en ny upplevelse. Jag skulle rekommendera att du gör den första intervjun lite kortare än du brukar och att några fler än vanligt går vidare till den andra intervjun.

Läs också: 7 saker du bör undvika när du intervjuar arbetssökande

Den andra intervjun gör du via Skype eller någon annan videolösning för tvåvägskommunikation. Anledningen till att jag inte rekommenderar detta för den första intervjun är att det kan vara lite krångligt och det blir ofta en del frågor. Men till den andra intervjun är det absolut värt besväret.

Det här är en väldigt ovan situation för de jobbsökande och de uppskattar nog att få information i förväg. Allt från tips på hur man använder den lösning du valt till hur de kan genomföra intervjun på ett så bra sätt som möjligt.

En viktig dimension de jobbsökande förlorar är att skapa sig ett intryck av arbetsplatsen och potentiella framtida kollegor. Som rekryterare kan du på olika sätt bidra till att ge dem den informationen. Lägg extra tid på att berätta, visa bilder eller en video, eller gå en runda med laptop-kameran och visa den jobbsökande runt i lokalerna. Detta förutsätter dock att du är kvar på arbetsplatsen i dessa tider. Samtidigt kan du då visa upp en informell sida av dig själv som säger något om vad man kan tillåta sig att göra på denna arbetsplats.

Om ni inte redan har gjort en videopresentation där den jobbsökande kan se sina potentiellt framtida kollegor kan du göra en nu. Om du tyckte att det lät lite skrattretande så förstår jag dig. Men om du ber två, tre av dem som jobbar hemma att spela in en liten videosnutt där de berättar lite om sig själva och arbetsplatsen skulle det vara av stort värde för rekryteringsprocessen. Om du inte riktigt vet hur man ska sätta ihop sådana klipp känner du kanske någon som kan hjälpa dig.

Les också: Employer Branding - hur börjar man?

Vissa företag har redan lösningar för videointervjuer kopplade till sin rekryteringslösning. Hör med din leverantör av rekryteringslösning vad de kan erbjuda för integrerade lösningar. Att kunna signera avtal digitalt är också något som blir extra värdefullt i dessa tider.

Kontakta mig gärna om du behöver fler råd om hur man rekryterar i dessa speciella tider.

 

Ladda ner gratis: Mall för jobbintervju Ladda ner här ›