Chefsrekrytering kan vara svårt, tidskrävande, kostsamt och stressigt för många företag. Trots detta är det helt avgörande för ett företags framgång i förhållande till att nå sina mål. DN och Line Kaspersen skrev 28 augusti 2017 en artikel med rubriken ”Fel personer väljs till chefsjobb 82 av 100 gånger”. Utmaningen med att anställa rätt person är mycket större än vid ”vanliga” anställningar och konsekvenserna kan i värsta fall bli ödesdigrafatala. Det är med andra ord svårt att få till ett perfekt resultat varje gång, men det finns faktorer man bör ha i åtanke för att öka oddsen för ett lyckat resultat.

Vad säger ledarskapsteorin om vilka egenskaper en bra chef bör ha? Inom ledarskapsteoriner är det speciellt en ledningsmodelltyp som anses vara den mest effektiva, oavsett vad som ska ledas. Den heter transformationsledning. I följande stycke beskriver jag kort vad teorin säger, med fokus på de centrala egenskaper en god ledare bör ha och som man bör leta efter hos kandidater.

Les också: Jakten på toppchefer - från slump till sannolikhet

De vanligaste resultaten man förknippar med transformationsledning är ökade nivåer av arbetsnöjdhet, uppfattning om ökad ledarskapseffektivitet och ökad motivation för att göra extra ansträngningar (Hetland 2004). Cheferna känner till medarbetarnas behov och försöker underlätta dessa, samt vidareutveckla arbetstagaren till att nå högre nivåer avseende förmågor och potential. Dessa chefer försöker få den anställda att se bortomlängre än sina egna intressen och istället se till det bästa för hela gruppen/organisationen. Motivation relaterad till arbete definieras av huruvida chefen klarar av att få de anställda till att leverera utöver egna förväntningar, öka den anställdes lust att lyckas eller öka dennes vilja att försöka leverera bättre (Hetland 2004).

Centralt i teorin finns de fyra I:na

  • Idealiserat inflytande - innehåller nivåer av hur chefen klarar att vara en förebild för sina anställda, i vilken grad dennehen blir beundrad, visad respekt och ingerförtroende. Chefer som presterar bra när det gäller idealiserat inflytande har ofta höga krav när det gäller värderingar, attityder och etik. De betraktasräknas som pålitliga. Anställda mår bra i deras närvaro och vill ofta identifiera sig med chefen.
  • Inspirerande motivation - omvandlar ledarens förmåga att på ett bra sätt kommunicera vad som förväntas. Man bedömer en chefs förmåga att skapa entusiasm, mening och laganda genom användning av känslomässigt språk, engagemang och tilltalande visioner. Transformationsledare har ofta fokus på betydelsen av arbetet i en övergripande kontext och framhäver att de har mål utöver sina egna.
  • Intellektuell stimulansering -– detta är viktigt för utvecklingen av de anställda och därmed också utvecklingen av organisationen eller gruppen. Chefen värderas utifrån sin förmåga att tolka verklighetsbeskrivningar/antaganden och skapa nya tilltalande möjligheter för framtiden. Transformationsledaren ger samtidigt utmaningar och uppmanar medarbetarna att se problemen i nytt ljus. Chefen klarar av att skapa en öppen och innovativ miljö.
  • Individuell uppföljning - varje person och dennes behov tas om hand. Det ges individuell uppmärksamhet, erkännande och möjligheter till utveckling. Det uppstår ofta ett personligt samspel mellan chef och medarbetare, vilket gör att medarbetaren är motiverad att anstränga sig lite extra.

Les också: Vad är poängen med en jobbanalys?

För att ta reda på om kandidatens kompetens täcker dessa områden behöver man titta närmare på ledarstil, kandidatens värderingar, attityder och erfarenheter. Det är viktigt att kandidaten får beskriva episoder eller processer i förhållande till vad som var målet, vad resultatet blev och hur kandidaten gjorde för att uppnå det. Intervjuer bör kompletteras med personlighetstester och case för att se hur personen kommunicerar och löser uppgifter.

Rekrytering av chefer är en svår uppgift, men med en bra och väl förberedd process och en tydlighet gällande vad man letar efter, kommer ökar chansen att man lyckas.

 

Ladda ner gratis e-bok: 8 steg för strategisk rekrytering av toppkandidater Ladda ner här ›

 

Källa: Hetland H. 2004. Leading to the extraordinary? Antecedents and outcomes of transformational leadership. Psykologiska fakulteten, Universitetet i Bergen.