Stämningen under en intervju påverkas i hög grad av den sökandes personlighet. Om den sökande osar av positivitet och säljer sig som en stjärnkandidat blir det ofta lättare för dig som rekryterar och förmodligen upplever båda parter mötet som positivt. Om den sökande är tystlåten och introvert blir stämningen en helt annan.

Här finns det två fallgropar. Som rekryterare är det lätt att låta sig bländas av utåtriktade kandidater och ge dem en högre totalpoäng än vad de borde fått om man bortser från charmfaktorn. På samma sätt är risken stor att introverta sökande, som är sämre på att sälja sig själva och att skapa god stämning, får en lägre poäng.

Hur förberedd är du inför detta, det vill säga kan du hantera dessa två ytterligheter? Hur anpassar du intervjuerna så att du kan känna dig säker på att du hittar rätt kandidat, oavsett hur introverta eller extroverta de sökande är?

Med en bra jobbanalys och tillhörande strukturerade intervjufrågor under bältet blir det lättare för dig att hitta rätt kandidat, även om det finns tydligt extroverta eller introverta personer bland de sökande. Som vanligt ska du utgå ifrån och bedöma följande fyra faktorer:

  • Tillräcklig kompetens och erfarenhet
  • Personliga egenskaper som passar arbetsuppgifterna
  • Attityder och färdigheter
  • Motivation för arbetsuppgifterna

Läs också: Kompetensbaserad intervjuteknik i praktiken

Följ dessa tips så undviker du att missa en bra kandidat:

  • Intervjun blir bäst när den sökande känner sig trygg. Detta kan du i hög grad påverka genom att anpassa intervjun till kandidatens personlighet.
  • Tänk igenom hur mycket du pratar själv om du har en introvert sökande framför dig. Om det blir tyst, fyll inte ut tiden genom att berätta om dig själv eller annat som inte ger dig mer information om kandidaten.
  • Introverta personer är sällan skrytsamma. Därför kan du behöva ställa fler uppföljningsfrågor för att få den information du är ute efter.
  • När du ställer en fråga kan vissa sökande tänka efter noga innan de svarar. Ha tålamod, ge dem den tid de behöver och invänta svaret. Konsten är att inte försöka hjälpa till med ledande frågor eller ge förslag på vad kandidatens ska svara.
  • Om du ställer en ja- eller nej-fråga, bli inte överraskad om den sökande svarar med bara ett ord. Du får vanligtvis direkta svar på dina frågor, utan omskrivningar och räkna inte med att den sökande berättar mer än vad du frågade efter. Använd uppföljningsfrågor om du vill veta mer.
  • Dra inga förhastade slutsatser om kandidaten. Ta en titt på svaren du antecknade under intervjun och jämför dem med jobbanalysen. Hur rankar du kandidaten nu?

Läs också: Fyra minnesregler gällande anställningsintervjuer

Sammanfattningsvis handlar detta om att respektera kandidaterna för vilka de är och bedöma dem efter den tid och energi de lägger på att hitta en ny utmaning. Att lägga vikt vid om de är extroverta eller introverta är ett villospår och ska inte påverka beslutet om vem som ska erbjudas anställning. Ditt jobb är att lägga din subjektiva uppfattning om kandidaten åt sidan och anställa en person som tillgodoser de krav och behov du fastställt i jobbanalysen.

Läs också: Så intervjuar du en Millennial

 

Ladda ner gratis: Mall för jobbintervju Ladda ner här ›