En bra rekryterare genomför inte bara sina dagliga sysslor. Du ser till att företaget ständigt attraherar och behåller bra människor. Allt går ut på att du ständigt tillhandahåller ditt företag eller din uppdragsgivare bra kandidater som kommer att göra skillnad. Så hur lyckas en bra rekryterare med detta? Det finns nog inte bara ett svar på den frågan, men nedan finner du en lista på några av de egenskaper som krävs för att lyckas.

1. Bygga relationer
Statistiskt sätt så avslår rekryterare fler kandidater än de anställer. Bra rekryterare gör detta respektfullt och bibehåller kontakten för att istället kunna matcha kandidaten med framtida möjligheter.

2. Känsla för sälj
I slutändan handlar ju faktiskt rekrytering om sälj. Arbetar du på en rekryteringsbyrå ska du först sälja in din tjänst till uppdragsgivaren och sen måste du sälja in jobbet till kandidaten och förklara vilken fanastisk möjlighet detta är för denne. Detta gäller även dig som är intern rekryterare och ska sälja in kandidater till dina interna chefer. Känner du dig inte bekväm i denna införsäljningsroll blir vardagen tuff, affärerna färre och rekryteringarna lika så.

3. Var ett steg före
Istället för att fokusera på aktuella tjänster som ska tillsättas börjar en bra rekryterare fundera på framtida rekryteringsbehov för organisationen. Är de någon avdelning som växer? Är det någon som är på väg att gå i pension? Baserat på dessa insikter kan du börja bygga ett starkt talangnätverk av potentiella kandidater för dessa framtida tjänster. På så sätt kan du vara snabb när behovet väl dyker upp.

4. Var en bra kommunikatör
Det är av stor vikt att du är en god kommunikatör, både i ett personligt möte och via e-mail eller telefon. Både kandidater och uppdragsgivare förväntar sig att hållas uppdaterade under rekryteringsprocessen, så det är viktigt att du ger dem båda frekventa uppdateringar och fungerar som en mellan hand.

5. Var tålmodig
Det är inte alltid enkelt att skapa en länk mellan kandidaten och updragsgivaren – rekryteringsprocesser blir ibland långdragna. Din roll blir att hjälpa kandidater och uppdragsgivare i deras beslutsfattande. Denna fas kan bli lång och rekryterarens tålamod kommer göra hela skillnaden.

Läs också: Här är kraven som varje rekryterare bör uppfylla

Ovan punkter belyser några klassiska egenskaper som du som rekryterare bör besitta för att bli lyckosam i din roll. Men utanför HR teamets fyra väggar pågår en verklighet i ständig förändring, där gårdagens och dagens behov inte är de samma som morgondagens. HR teamen måste hänga med, det som i går var helt bruklig kompetens kan i dag visa på luckor och i morgon kanske glappet mellan behov och de resurser och kompetenser ni besitter är så stort att det blir en svår match att överbrygga dem. Hur ser ert rekryteringsteam ut? Har ni ungefär samma kompetenser och egenskaper?

Din nästa kollega – en dataanalytiker?

Kompetenser som kanske inte tidigare förknippades med HR kan vara kunskaper som det är hög tid att bjuda in och integrera. Kanske ska man få in någon med marknadsföringskompetens för att förbättra er employer branding och konverteringen på era platsannonser och se över vilka kanaler som fungerar bäst. Eller är det dags att få in en dataanalytiker i teamet som kan titta djupare på den data ni samlat på er under årens lopp och därigenom kunna förbättra er rekryteringsstrategi?

Detta var bara två exempel på kompetenser som tidigare inte förknippats med HR, men listan kan göras längre än så. Det gäller bara att sätta in HR i ett större sammanhang och se hur ni ska tackla de uppkommande utmaningar ni ställs inför. Så se er om i huset, svaret på nya möjligheter och samarbeten kanske finns i andra änden av korridoren.

 

Ladda ner gratis e-bok: 14 tips för träffsäker rekrytering Ladda ner här ›