Rekryterare är bra på att fastställa vilka kompetenser som krävs för de tjänster de utlyser, men hur står det till med rekryterarens egen kompetens? Vad kan man kräva i form av utbildning och ämneskunskaper? År 2011 publicerade DNV GL ”Rekryteringsstandarden” i samarbete med en certifieringskommitté bestående av experter från den offentliga sektorn och näringslivet. I år kommer standarden att revideras och uppdateras i syfte att höja kompetensnivån i rekryteringsbranschen ytterligare.

Varför behövs gemensamma krav och standarder?

Målet med certifieringen är att etablera en lägsta kompetensnivå hos dem som jobbar med rekrytering samt att se till att magkänslan ersätts av bra rutiner och objektiva verktyg. Om det inte finns några minimikrav vad gäller kompetens och kunskap får man en bransch som opererar på olika villkor, vilket kan få olyckliga konsekvenser. Magkänslan används flitigt och är viktig i många sammanhang, men om du vill vara en bra representant för ditt värv, en specialist på företaget, så måste du kunna dokumentera dina beslut. Då kan standardisering vara en bra metod. I en standardiserad rekryteringsprocess behandlas alla kandidater på samma sätt och det blir lättare för dig som rekryterare att göra objektiva bedömningar. Därmed ökar även dina chanser att anställa rätt person.

Som ansvarig för individuella certifieringar och HR-tjänster hos DNV GL jobbar jag med standarder för enskilda personer, arbetspsykologiska testverktyg och ISO 10667 för bedömning av människor i arbetsrelaterade syften. En standard är enkelt uttryckt en beskrivning av bästa praxis för en viss process. Syftet är att säkerställa en viss nivå av kvalitet och effektivitet samt att bidra till en kontinuerlig förbättring. Standarder bidrar till en trygg, säker, hållbar och lönsam samhällsutveckling, vilket är något som vi på DNV GL jobbar för.

Kvalitet i rekryteringsprocessen

Det finns många kompetenta rekryterare i Norge, men tyvärr finns det även vissa som inte har koll på bästa praxis och alla lagar. Här är några exempel på sådant vi hört från arbetssökande under de senaste månaderna:

”Du bör inte nämna att du har en masterexamen. Det kan ge ett alltför ambitiöst intryck.”

”Är du gift och har barn? Inte det? Har du en kille och planerar att skaffa barn då? Här har vi ganska långa arbetsdagar, så det kan vara knepigt att kombinera med familjeliv. Och små barn är ju ofta sjuka.”

”Du fick inte jobbet för att ditt resultat på personlighetstestet inte var bra.”

”Allmänbildning är viktigt, så nu vill jag testa dina kunskaper! Vad heter den längsta floden i USA? Vad var Aviciis riktiga namn? Vad läste du senast om Trump i tidningen?”

Här finns det mycket att peka på, allt från irrelevanta frågor, till sådant som direkt strider mot lagstiftningen. Den här typen av frågor är dessutom inte lämpliga med tanke på den sökandes upplevelse av rekryteringen.

Läs också: Varför du bör ta employer branding på allvar

Som rekryterare tänker du kanske att detta aldrig skulle kunna hända i dina rekryteringar, men är du säker på att du uppfyller alla minimikrav i rekryteringsstandarden? Är du uppdaterad och säker på att alla processer är i ordning? Finns det chefer på företaget som kanske väljer ut kandidater efter sin magkänsla? Klarar du i så fall av att vägleda dem och få dem att utarbeta och följa en bra och rättvis rekryteringsprocess?

En felrekrytering slukar tid och energi, kan kosta flera årslöner och ger i värsta fall företagets anseende en törn. Kandidater som får ett dåligt intryck av företaget i samband med rekryteringen berättar ofta vad som hänt för familj och vänner; negativa nyheter sprids snabbt.

Vilka krav bör man ställa på alla som jobbar med rekrytering?

Arbetet med att uppdatera rekryteringsstandarden är påbörjat och vi gör ändringar i befintliga krav och utvärderar hur kandidaternas upplevelse, onboarding, kanaler som sociala medier och utvecklingen av verktygen med mera påverkar rekryteringsprocessen. Det här innebär att standarden kommer att bli mer omfattande än tidigare. Den ska säkerställa att den som är certifierad har den kompetens som krävs för att hantera hela processen, från mottagandet av rekryteringsuppdraget till dess att kandidaten har introducerats hos sin nya arbetsgivare.

Läs också: 6 tips som alla rekryteringschefer bör följa

Förslagen på nya krav i standarden bygger på workshops med branschfolk i Norge och Sverige och har gåtts igenom av certifieringskommitéen. Ändringsförslagen är nu skickade på remiss.
Här är några av de nya förslagen:

Krav på kännedom om risker och möjliga konsekvenser

  • En rekryterare ska kunna redogöra för hur rekryteringsprocesser kan påverka ett företags anseende.
  • En rekryterare ska kunna redogöra för riskerna med rekrytering och möjliga konsekvenser.

Krav på kännedom om strategier och processer

  • En rekryterare ska kunna redogöra för fördelarna med att ha etablerade rekryteringsprocesser som följer kända standarder.
  • En rekryterare ska kunna redogöra för sambandet mellan rekryteringsprocessen och ett företags strategi, vision och värden.

Krav på kännedom om kandidatupplevelsen

  • En rekryterare ska kunna redogöra för vad som påverkar kandidatupplevelsen och hur man säkerställer och mäter en bra kandidatupplevelse.
  • En rekryterare ska kunna beskriva hur man säkerställer kandidatupplevelsen, även för dem som inte får erbjudande om anställning, ur ett employer branding-perspektiv.

Krav på kännedom om onboarding

  • En rekryterare ska känna till vad onboarding är och kunna förklara nyttan med strukturerad onboarding.

Vad tycker du om förslagen? Är det rimligt att kräva att en rekryterare ska kunna det här?

Vår önskan är att kraven på rekryterare ska främja användningen av strukturerade processer och erkända metoder samt bidra till att kompetensnivån i branschen höjs. Inte minst önskar vi att kandidaterna behandlas väl och rättvist.

Känner du dig säker på era processer är tillräckligt bra, eller finns det en risk för att magkänslan tar över?

Om du vill veta mer om certifieringen för rekryterare, eller medverka under remissrundan för den nya standarden, är du välkommen att kontakta oss på personellsertifisering@dnvgl.com. Dagens rekryteringsstandard hittar du här. Mer information om remissrundan och ändringarna i standarden hittar du här.

 

Gratis kalkylator: Hur mycket kostar felrekrytering ert företag per år? Prova nu ›