Att anlita ett rekryteringsföretag för att hitta rätt kandidater till företaget kan ofta vara en bra investering. Men det är ändå inte så att du kan lägga en beställning och därefter bara vänta på att rätt person ska kliva in genom dörren. Här är åtta tips gällande köp av rekryteringstjänster:

1. Rekryteringsföretaget är en resurs – inte en konkurrent!

HR-avdelningar kan ibland uppleva det som att externa rekryteringsföretag inkräktar på deras territorium. Ledningen bör därför informera HR om varför den väljer att anlita extern hjälp. Kanske har HR inte kapacitet att genomföra en omfattande rekryteringsprocess, kanske vill ni ta hjälp av spetskompetens för att kunna genomföra professionella personlighetstester. Det är viktigt att rekryteringsföretaget och HR hela tiden spelar på samma planhalva. Externa aktörer är beroende av HR:s expertis för att hitta de kandidater som passar organisationen bäst.

Läs också: Ska företaget genomföra en bakgrundskontroll på egen hand? Läs detta!

Rekryteringsföretagen jobbar med det här varje dag och det man "tränar" på blir man bra på. Dessutom får de en bra överblick över vilka kandidater som finns tillgängliga. Det är kompetens HR bör utnyttja.

2. Se till att HR involveras från början

En ömsesidig förståelse av vad ni är ute efter är avgörande för en lyckad rekryteringsprocess. För att uppnå detta är det en stor fördel om HR involveras från början. HR kan ofta komma med reflektioner kring tjänsten och företagets situation som är mycket betydelsefulla för externa aktörer. Eventuellt har de en annan åsikt om vilken sorts kandidat företaget behöver.

3. Delta i hela processen

För att rekryteringsprocessen ska bli lyckad är det viktigt att både du som chef och den HR-ansvariga är involverade även under den fortsatta processen. Det är inte bara att lägga en beställning och sedan vänta på att den rätta kandidaten kliver in genom dörren. Parterna bör göra korta avstämningar och enas om förväntningarna under processens gång. Det gör att processen blir mer effektiv och träffsäker så att man kan hitta rätt kandidat.

Läs också: Utnyttjar du den guldgruva av data du har?

4. Betrakta rekryteringsföretaget som en sparringpartner

Rekryteringsföretag är rådgivare. De har en unik kompetens. Det kan gälla allt från lönenivåer till hur många av den önskade kandidattypen det finns att tillgå på marknaden. Sådana kunskaper delar de gärna med sig av till sina kunder. Var därför nyfiken och ställ frågor.

5. Tänk noga igenom syftet med och kraven på tjänsten innan rekryteringsföretaget kontaktas

Många företag sätter igång så fort en tjänst blir ledig, utan att reflektera över vad de faktiskt behöver. Om företaget exempelvis är inne i en stor omställningsprocess kan det vara en fördel att avvakta med rekryteringen. Sannolikheten är stor för att kompetensbehovet har ändrats efter att omställningen genomförts. Tänk därför igenom vilken sorts person ni vill ha i företaget och varför. Eventuellt kan en inhyrd resurs vara ett alternativ under en period.

6. Var beredd på att bli utmanad

Ett bra bemanningsföretag kommer troligtvis att ifrågasätta hur ni tänker. De kommer att fråga vad ni tänkt/inte tänkt på och göra en djupare tjänsteanalys för att få en bild av vad företaget faktiskt behöver.

Läs också: Bör du lyssna på magkänslan under en rekryteringsprocess?

Många företag tänker för mycket på nuet när de ska rekrytera. Den digitalisering näringslivet står inför innebär att det är särskilt viktigt att anställa inför framtiden. Det betyder att man bör tänka på framtida utmaningar och se till att det finns kompetens som kan hantera dessa. Vi befinner oss mitt i den fjärde industriella revolutionen. De som inte hänger med i den digitala transformationen kommer att möta stora utmaningar framöver.

7. Tänk på att processen är tidskrävande

Som nämnts under punkt tre är det viktigt att ni är involverade under hela rekryteringsprocessen för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Det kan vara en aning tidskrävande, speciellt i slutfasen när kandidaterna ska presenteras.

8. Var redo att agera snabbt

Denna punkt är särskilt viktig inom den offentliga sektorn där processerna kan dra ut på tiden. Om ni tar för lång tid på er att komma med ett erbjudande kan kandidaterna snabbt glida er ur händerna. Arbetssökande är färskvara och de flesta är involverade i flera processer samtidigt. För att nå nå önskat resultat är det därför viktigt att agera snabbt.

Till sist:

Kom ihåg att ett bemanningsföretag aldrig kan garantera att en kandidat är hundraprocentigt rätt för en tjänst, men med hjälp av bra metoder går det att minska sannolikheten för en felrekrytering.

 

 Gratis kalkylator: Hur mycket kostar felrekrytering ert företag per år? Prova nu ›