Rekrytering genom sociala medier är ett alldeles utmärkt sätt att försäkra sig om kompetenta medarbetare. Men det är en hel del man måste tänka på och ibland tycks processen vara lika oöverkomlig som att bestiga Mount Everest. Vi har därför sammanställt några fjällvettsregler som hjälper dig att tryggt vistas på alla de olika sociala plattformarna.

1. Se till att vara väl förberedd

Gör dig bekant med både målgrupperna och plattformarna innan du sätter igång en större kampanj. Försäkra dig om att din målgrupp är aktiv på de sociala medier du väljer och börja i liten skala. Sedan, när du blivit varm i kläderna, kan du ta för dig mer.

2. Skicka ut ett internt meddelande och involvera medier 

Skicka ut ett internt meddelande innan du startar. Det är inte bara den rekryteringsansvarige som använder sociala medier. Högst sannolikt har både marknadsavdelningen, säljavdelningen, kundtjänsten och andra funktioner redan satt igång egna processer. Kanske finns det någon internt som sitter inne med mycket kunskaper och erfarenheter som du kan dra nytta av.

Det är viktigt med samordning av strategi, teknologi och uttryckssätt samt med verksamhetens överordnade målsättning och begränsningar.

Identifiera vilka konkreta mål du vill uppnå genom sociala medier och kommunicera dem. Klargör också vem som ansvarar för att målen nås och hur rekryteringsarbetet passar ihop med verksamhetens övriga aktiviteter på sociala medier.

3. Visa respekt för verksamhetens plattform, anda och kultur

Ingen verksamhet är lik den andra på sociala medier. Din verksamhet måste hitta sin egen röst och ta sin egen plats på sociala medier under rekryteringsprocessen.

Alla plattformar har sina ramar, normer och regler. Visa respekt för dessa ramar och utnyttja dem till din fördel. Tänk på att sociala medier inte bara fungerar som underhållningskanaler. Det handlar också om värdefull information och service.

4. Förbered dig på eventuell negativ respons

En sak är säker, du kommer att uppleva negativ respons. Gör en plan för att fånga upp och hantera detta. Resurstillgänglighet är ett tema i detta sammanhang. Vem tar ansvaret för ett upprört samtal efter stängningstid?

5. Lyssna på erfarna användare och kollegor

Du är inte ensam om att experimentera med sociala medier. Flera av dina kollegor använder säkert sociala medier aktivt. Involvera dem och lär av varandra.

6. Använd övervakningsverktyg

Ha kontroll över vad som sägs om dig som arbetsgivare på sociala medier. Använd dessa enkla verktyg för att komma igång: tickr.com, kurrently.com och socialmention.com

7. Stå inte ensam - Involvera andra

Tänk på att involvera de anställda på alla nivåer i hela organisationen. Alla har sitt eget nätverk, och de anställda har en unik inblick i vad som krävs för att lyckas i de olika befattningarna. Ge dem möjlighet att göra reklam för och skryta om sina egna arbetsplatser.

8. Det finns ingen väg tillbaka, men det är aldrig för sent att komma igång

När någonting publiceras på nätet blir det tillgängligt för evigt. Ta dig tid att lägga upp en strategi för sociala medier. Identifiera relevanta mål för verksamheten och hur sociala medier kan understödja dessa mål. Detta betyder dock inte att du ska involvera dig i evighetslånga strategiprocesser. Strategin för sociala medier bör ligga under kommunikationsstrategin och den behöver inte vara längre än en A4-sida.

 9. Spara på krafterna – sociala medier kräver resurser och fokus

En satsning på sociala medier är resurskrävande och gör dig väldigt synlig. Välj därför med omsorg vilka kandidater, plattformar och målsättningar du vill fokusera på. Så fort du gör någonting halvhjärtat märks det tydligt. Det gör till exempel inget gott intryck om verksamhetens Facebooksida svämmar över av obesvarade frågor.

 

Ladda ner gratis: Mall för jobbintervju Ladda ner här ›