Alla pratar om "the candidate experience" och vi vet att den är viktig. Vad kan du göra och vad bör du tänka på för att jobbsökarna ska få så bra upplevelser att du och dina kollegor kan känna er stolta? Har ni ägnat någon tid åt att ta reda på hur de jobbsökande upplever den resa ni erbjuder dem i dagsläget? Det behövs så lite för att upplevelsen ska gå från acceptabel till mycket bra. Gå igenom nedanstående punkter och fundera på vad ni borde förändra/förbättra.

  • Var medveten om att en negativ kandidatupplevelse är kostsam för företaget
   Med detta i åtanke är det det försvarligt att lägga tid och resurser på att lyfta kandidaternas upplevelser av företaget. Vid en snabb sökning på internet hittar man många kandidatundersökningar som styrker detta.

  • De kandidater som fått en positiv upplevelse kommer oftare att uppmana andra att söka jobb på företaget
   De kommer att vara mer positiva oavsett om de får avslag eller erbjuds ett jobb. Det påverkar huruvida de accepterar jobberbjudandet, om de köper de produkter eller tjänster företaget säljer och hur de pratar om företaget.

  • Ta med tillräckligt mycket information i platsannonsen, de intresserade kandidaterna vill ha utförlig information
   Jag tror inte alls på kortfattade platsannonser. Om du gör annonsen relevant från början till slut kan du tillåta dig att ha med mycket information. Men annonsen bör vara utformad så att de jobbsökande snabbt kan se om tjänsten är intressant för dem. Sedan kan du fylla på med mer information och detaljer längre ner i annonsen. Den som verkligen är intresserad kan nästan inte få för mycket information, så länge den är relevant. Jobbsökare är olika, vissa ansöker efter att ha läst halva annonsen medan andra ber om att få mer information innan de bestämmer sig för om de ska söka. Och båda kan vara rätt person för jobbet.

  • Använd de möjligheter som finns i rekryteringslösningen för att hålla de jobbsökande uppdaterade så länge de är kvar i rekryteringsprocessen
   Många jobbsökande tycker att rekryteringsprocesser är påfrestande. Se till att ofta ge dem information så att de vet var de befinner sig i processen. I rekryteringslösningen bör det finnas funktioner som gör det enkelt att ha en dialog med de jobbsökande.

  • Gör inte sökprocessen längre än nödvändigt De som söker jobb står ut med mycket, men om de måste svara på en massa frågor och göra tester kan det påverka kandidatupplevelsen negativt
   I dag är det enkelt att utforma ett antal frågor och tester som de sökande måste ta sig igenom i början av processen. Det är otroligt effektivt för den som rekryterar, och om det görs på rätt sätt är det något de jobbsökande gärna går med på (läs: de har inget annat val). Men de måste känna att det är relevant och inte tar för lång tid eftersom risken annars är att någon hoppar av och inte söker jobbet. Då kan du ju hävda att den kandidaten inte är tillräckligt motiverad, och så kan det vara, men det skulle också kunna vara en superkandidat som i stället väljer att söka två andra tjänster.

  • Det måste vara möjligt att göra och skicka in en ansökan via mobilen
   Kanske är det lite onödigt att ha med denna punkt? Jag tar med den ändå eftersom det fortfarande inte är alla rekryteringslösningar som klarar det. 25 procent av dem som söker tjänster som genererats via Webcruiter läser inte bara annonsen i mobilen utan genomför också hela ansökningsprocessen där. Alltså kan du inte ha en rekryteringslösning som utestänger alla dessa.

  • Se till att rekryteringslösningen ger en bra jobbsökarupplevelse
   Har du själv testat att söka jobb via er egen rekryteringslösning? Det är en övning som ger en bra fingervisning om hur de sökande kan uppleva sitt första möte med ert företag. Tänk igenom varje steg och fundera över vad som skulle kunna förbättras. Det finns säkert goda möjligheter att anpassa lösningen så att upplevelsen blir ännu bättre.

  • Gör kandidaternas upplevelse av ert företag till en konkurrensfördel
   När ni sett till att ni kan vara stolta över hur kandidaterna upplever ert företag kan ni publicera nya tjänster med ett leende. Då har ni skaffat er en konkurrensfördel i kampen om de bästa kandidaterna, och det är lönsamt.

Men som rubriken säger är det en sak du MÅSTE komma ihåg. Jobbsökande som kommer på intervju kommer att minnas hur DU fick dem att känna sig, och det minns de mycket längre än vad du sa eller gjorde.

Så hur får du kandidaterna att känna sig?

Ladda ner gratis: Mall för jobbintervju Ladda ner här ›