Genomsnittlig ”time to hire”, tid-till-anställning är 39 dagar. Samtidigt är de bästa kandidaterna bara tillgängliga på arbetsmarknaden i 10 dagar. Trenden är att allt fler jobb kräver hög kompetens vilket vanligtvis gör att urvalsprocessen och därmed även rekryteringen tar längre tid.

När efterfrågan på kvalificerad arbetskraft ökar och konkurrensen om tillgängliga kandidater blir hårdare är det viktigare än någonsin att rekryterare och företag agerar snabbt, för annars riskerar de att gå miste om toppkandidaterna. När vi möts av denna nya utmaning måste vi fråga oss själva: Hur kan vi skynda på rekryteringsarbetet?

Varför tar rekryteringar lång tid?

Låt oss till att börja med försöka fastställa vad det är som hindrar oss från att genomföra rekryteringarna snabbt. Alla vet att man inte ska ta lätt på anställningsbeslut. Bra rekryteringar tar tid. Men det kan finnas faktorer i anställningsprocessen som gör att rekryteringarna tar längre tid än nödvändigt, såsom:

1. Det gamla konceptet – rekrytera långsamt, avskeda snabbt.

Som rekryterare har du förmodligen stött på den här idén många gånger under din karriär. Den framstår dessutom som logisk: rekrytera långsamt = ta dig tid att lära känna dina kandidater och identifiera alla omotiverade kandidater så att du kan anställa den som passar bäst. Men detta arbetssätt göra faktiskt mer skada än nytta. Långsamma rekryteringar skrämmer bort sökande och de flesta bryr sig inte om att vänta eftersom de har andra alternativ.
Detta gäller inte minst toppkandidater. Utdragna rekryteringar leder till få kvalificerade sökande, en dålig kandidatupplevelse och till att många toppkandidater hoppar av. Överge därför idén om långsamma rekryteringar och börja se rekrytering ur ett annat perspektiv, om du inte redan gjort det.

2. Repetitiva arbetsuppgifter

Rutinsysslor som att schemalägga intervjuer och svara på vanliga frågor från kandidater är vardag för många rekryterare. Genom att automatisera sådana uppgifter kan du spara mängder av tid och istället ägna dig åt viktigare aktiviteter, som att intervjua sökande eller utarbeta en strategi för att stärka företagets rykte som arbetsgivare. Att använda en chatbot kan vara en lösning.

3. Komplicerade urvalsprocesser

I jakten på rätt person är det extremt viktigt att undersöka om de sökande passar in i företagets kultur och har rätt personlighet. Ibland är detta till och med viktigare än deras färdigheter och kvalifikationer. Det är också anledningen till att rekryterare världen över använder sig av urvalsmetoder som presentationer, IQ-tester och personlighetstester. Om du använder dessa metoder i något skede under rekryteringsprocessen kan du få en indikation på om den sökande passar för jobbet/teamet. Men om du använder dem upprepade gånger i samma rekrytering och dessutom gör telefonintervjuer och tar referenser kommer detta förmodligen försena processen, irritera dina kandidater och till och med göra det svårare för dig att fatta ett beslut eftersom du kommer att drunkna i all information du får om varje kandidat.
Om du går in på Glassdoor eller vilken annan social medieplattform som helst kommer du att hitta kandidater som uttrycker sin frustration över arbetsgivare som använder screening i flera steg. Förutom att det tar mängder av tid är det både stressande och plågsamt för kandidaterna att göra test efter test och utsättas för allt väntande före och efter dessa tester.

4. Att ha för mycket på bordet

Om du är överhopad med arbete tar rekryteringsprocessen av naturliga skäl längre tid. Alltför ofta tvingas rekryterare jobba med fler rekryteringar än de egentligen hinner med, vilket kan leda till dåliga beslut.

Vad är då lösningen? Förinspelade videointervjuer.

Ja, du läste rätt, förinspelade videointervjuer är det bästa sättet att påskynda dina rekryteringar. Här är förklaringen:

1. Ingen mer schemaläggning

Att schemalägga intervjuer kan vara en logistisk mardröm, men med inspelade videointervjuer behövs det inte. Det här är den största orsaken till att videointervjuer är bättre än telefonintervjuer. Spela in dina intervjufrågor på video och sätt en deadline för de sökande, så kan de själva välja när och var de vill spela in sina svar.

2. Träffa personen bakom CV:t

En bild säger mer än tusen ord. En video säger så enormt mycket mer om en person än vad ett CV gör. Genom att ställa de rätta frågorna kan du identifiera och bedöma de sökandes kunskaper och sociala kompetens, och även skaffa dig en uppfattning om deras personlighet. Istället för att använda en massa olika tester i rekryteringen behöver du bara göra en enda bra videointervju. På så sätt gör du en tidsbesparing på ungefär 50 procent under arbetet med urvalet och de personliga intervjuerna.

4. Lägg mindre tid på rapporter och kommunikation

Det är många människor som är involverade i anställningsprocessen, sökande, rekryterare och anställningsansvariga, och kommunikationen mellan alla parter är viktig under processen. Kommunikationen kan lätt bli rörig och tidsödande, men så behöver det inte vara. Istället för att skicka mejl och sms fram och tillbaka kan du och din rekryteringsgrupp titta på kandidaternas svar (även på nytt vid ett senare tillfälle), göra anteckningar och skriva kommentarer som alla i gruppen kan se. På så sätt får ni en bättre strukturerad och mer transparent rekryteringsprocess.

Bonus: en bättre kandidatupplevelse och ett starkare arbetsgivarvarumärke

Om du vill ge de sökande en bra uppfattning om er som arbetsgivare är video rätt medium. Du kan visa upp företagets kultur och bygga ett starkt employer brand, vilket gör det lättare att rekrytera toppkandidater. I vår kandidatundersökning 2019 framkom att arbetssökande upplever arbetsgivare som använder moderna rekryteringsmetoder som videointervjuer som innovativa och attraktiva. Vi fick också veta att 83 procent av de sökande är nöjda med sin upplevelse av videointervjun. Detta är viktigt att betona eftersom 80–90 procent av de sökande kan ändra uppfattning om ett jobb eller ett företag på grund av sin kandidatupplevelse.

Genom att använda videointervjuer kan du förkorta time-to-hire betydligt, bygga upp en stark pool av kandidater och på ett effektivt sätt hitta de medarbetare du behöver.

 

Ladda ner gratis: Den ultimata guiden till videorekrytering Ladda ner här ›