Många tror att det bara är stora verksamheter som gör bakgrundskontroller av potentiella arbetstagare och att det bara görs för säkerhetsklassade tjänster. Men så ligger det inte till. Vi lever idag i en digital värld där det tyvärr har blivit lätt att fuska sig till betyg och examensbevis. Här följer några grundläggande fakta om bakgrundskontroller.

Varför ska man göra en bakgrundskontroll?

Tröskeln har sänkts för att fuska med sin CV. LinkedIn framstår mer och mer som en kanal där man visar upp hur framgångsrik man är. Det är inte nödvändigtvis bara de som misslyckats i skolan som fuskar med sina handlingar, utan snarare de som inte riktigt har fullgjort sin utbildning och då bestämmer sig för att köpa ett examensbevis. De tycker att de har gjort sig förtjänta av sin examen eftersom de ansträngt sig hårt och länge. Att det saknas ett seminarium eller en tenta kan verka obetydligt men i värsta fall kan sådana bedrägerier få förödande konsekvenser. Har till exempel ingenjören som ansvarar för brobygget verkligen fullföljt sin utbildning?

Läs också: Är det bortkastad tid att ta referenser?

Ett annat skäl till att göra en noggrann bakgrundskontroll är för att undersöka om sökanden på nätet eller i sociala medier uttryckt sig på ett sätt som kan påverka företagets rykte eller som strider mot dess etik och värderingar. Det kan till exempel handla om kränkande eller rasistiska yttranden på sociala medier, könsdiskriminering eller att en person uttryckt stöd för straffbara handlingar. Detta kan få stora konsekvenser för verksamheten.

Vem ska kontrolleras?

Som nämnts är bakgrundskontroller inte något som är förbehållet stora organisationer. Det kan vara lika viktigt för ett enmansföretag att försäkra sig om att en deltidsanställd faktiskt har den nödvändiga kompetensen och erfarenheten. Det är upp till företaget att avgöra vem som ska kontrolleras. Vissa väljer att kontrollera chaufförerna eftersom de har kontakt med kunderna medan andra väljer att kontrollera cheferna eller specialisterna. Vi rekommenderar att det görs en riskbedömning av vad en felanställning kan innebära och att man identifierar vilka befattningar eller roller som är särskilt utsatta (en riskbedömning av funktionerna med fokus på värderingar, omdöme, servicenivå etc.).

Hur ska man använda en bakgrundskontroll?

Huvudsyftet med en bakgrundskontroll är att verifiera konkreta och inlämnade uppgifter. Det betyder bland annat att man kontrollerar om de sökande har haft de tjänster och arbetsuppgifter som uppgivits och att de har slutfört utbildningen vid den aktuella skolan. Det går också att kontrollera om de personer som angivits som referenser verkligen har de roller som uppgivits och om de är relevanta.

Det kan vara mycket svårt att bedöma en sökande på basis av en träff på sociala medier. Det du själv tolkar som negativt kanske någon annan, i en annan stad, inte ser några som helst problem med. Därför rekommenderar vi dig att bara bedöma sådant som är relevant med hänsyn till den tjänst som personen söker.

Läs också: Rekrytering får ofta för lite uppmärksamhet från företagsledningen

Glöm inte skriftligt samtycke

Ett skriftligt samtycke till en bakgrundskontroll är en nödvändig förutsättning. I samtycket ska det stå angivet vad som ska kontrolleras och vilka källor som kommer att kontaktas. Detta är mycket viktigt. Det är inte tillåtet att ägna sig åt systematiskt inhämtande av information om en sökande utan hans/hennes samtycke.

 

Ladda ner gratis e-bok: 8 steg för strategisk rekrytering av toppkandidater Ladda ner här ›