Rekryterare och chefer utför mängder av rekryteringar varje dag och gör i de flesta fall ett mycket bra jobb. Men den här artikeln handlar inte om allt bra de gör, utan om något som borde resultera i betyget underkänt.

Vi talar om löner. Jag har skrivit om ämnet tidigare, men då var artikeln riktad till rekryterare och chefer. Artikeln hade rubriken ”Vad har du i lön idag????!!!!!!!” och handlade om varför man inte ska fråga de sökande om vad de har i lön. Nu tänkte jag berätta varför du inte bör svara på den frågan.

Under intervjun är den sökande i underläge och känner sig ofta obekväm med situationen. Och alltför ofta ställer rekryteraren frågan: ”Vad har du i lön idag?”

Så, bästa sökande, vad ska du svara? Inget alls, för du ska inte berätta vad du tjänar. Varför då, kanske du undrar? Jo, för att det inte är relevant. Det enda intervjuaren behöver veta vad gäller lön, är om du är motiverad att göra ett bra jobb till en lön som ligger inom ramen för vad arbetsgivaren kan erbjuda.

Om du svarar på frågan kan resultatet bli följande:

  1. Är din lön lägre än det planerade löneutrymmet går du förmodligen miste om chansen att få en rejäl löneförhöjning. Du kommer säkert att erbjudas en högre lön än vad du har idag, men någon stor förändring lär det inte bli och risken är stor för att du erbjuds sämre lönevillkor än vad du borde ha.

    Att lönenivån hålls nere drabbar särskilt minoritetsgrupper och kvinnor, som i dag har en lön som är lägre än genomsnittet för jämförbara tjänster. När de byter jobb och accepterar en för låg lön fortsätter denna diskriminering.

  2. Om din nuvarande lön är normal får du förmodligen en löneförhöjning som är helt okej. Men om du berättar vad du tjänar kan det hända att du går miste om möjligheten att få en lön som ligger i det högre spannet för den aktuella tjänsten.

  3. Har du en lön som är högre än vad löneutrymmet tillåter kan det hända att rekryteraren bedömer dig som mindre aktuell, även om du säger att du är villig att gå ner i lön och i värsta fall ramlar du ur processen. Och kanske var det här ett jobb som du verkligen ville ha, och där lönevillkoren inte var det viktigaste. Rekryteraren vet absolut ingenting om din ekonomiska situation och även du berättar hur du ser på saken så riskerar du att inte bli trodd. Rekryteraren blir osäker och väljer hellre att anställa någon som får en löneförhöjning.

Sammanfattningsvis är det på det viset att du, oavsett vad du har i lön idag, med största säkerhet kommer att förlora på att berätta vad du tjänar. Men vad ska man då säga när man får frågan?

Mitt råd är följande: Säg att du gärna talar om vilka förväntningar du har när det gäller lönen. Om du inte är helt säker på beloppet kan du säga att du förutsätter att lönevillkoren motsvarar de normala förhållandena på marknaden för jämförbara tjänster. På så sätt öppnar du dörren för en vidare diskussion kring lönenivån. Det kan hända att rekryteraren på nytt frågar dig vad du tjänar, men var bestämd och för återigen över samtalet på dina löneförväntningar. Det är viktigt att du har tänkt igenom vad du ska säga om dina löneanspråk redan inför den första intervjun så att du kan kontrollera den här viktiga delen av samtalet. En sökning på nätet kan ge dig en indikation om var lönenivån ligger för tjänsten/i branschen. Alternativt kan du kontakta någon som känner till detta. Kom ihåg att rekryteraren inte har någon rätt att få veta vad du har i lön. Det är faktiskt ofint att ens ställa frågan.

Varför ställer rekryterare och chefer den här frågan?
Kanske gör de det av gammal vana eller för att de är obetänksamma. Eller för att det ger dem ett övertag i en mycket viktig del av rekryteringsprocessen. De kommer att utnyttja informationen maximalt för att dra fördelar i en kommande förhandling om lönevillkor. Och de vet att det fungerar. Att de överhuvudtaget inte borde ställa frågan – det är en annan sak.

 

Ladda ner gratis: Mall för jobbintervju Ladda ner här ›