De flesta som ska rekrytera ny personal väljer att fokusera på personens CV. Vill du öka träffsäkerheten i rekryteringarna måste andra urvalsmetoder komma in tidigt i processen.