Nyanställningar sköts vanligtvis av avdelningschefen, eventuellt i samarbete HR-avdelningen. Det är hon eller han som skriver jobbanalysen/kravspecifikationen, skapar annonsen, bedömer de sökande och bestämmer vem som ska anställas.