Tack för att du läser. Jag skriver detta eftersom jag anser att det finns värdefull kunskap om mänskliga egenskaper som få utnyttjar på arbetsmarknaden. Det går att fatta bättre beslut som leder till att både de anställda och organisationen uppnår betydligt bättre resultat. Den här artikeln är relevant i rekryteringssammanhang men även vid annat organisationsarbete där korrekta bedömningar av kunskapsnivåer påverkar resultatet. Det är lätt att säga att det är bättre att trivas och nå bra resultat än att vantrivas och uppnå dåliga resultat. Det viktigaste jag ska resonera kring här är att alla bedömningar är beroende av vilka uppgifter de anställda jobbar med.