Gästbloggare Lasse Hønsen

Lasse har en 5-årig masterutbildning och examen i psykologi med specialisering på arbets- och organisationspsykologi från Universitetet i Oslo. Han har tidigare arbetat inom HR. Han är specialiserad på arbetspsykologiska tester, chefs- och medarbetarurval samt effektiva och kvalitetssäkrade mätnings- och kartläggningsprocesser.

Senaste inlägg

Detta bör du veta kring testverktyg i rekryteringsprocessen

Av Gästbloggare Lasse Hønsen 14. juni 2017

Det har gjorts väldigt mycket forskning på selekteringsmetodik och många rekryterare, chefer och HR personal har börjat att använda sig av tester för att effektivisera rekryteringsprocesserna i verksamheten. Men många ställer sig fortsatt skeptiska och några menar att tester leder till ett a och b lag i arbetslivet, där bara de som får höga poäng får jobb. Dessutom råder det en del osäkerhet kring hur man använder sig av sådana tester och få rekryterare besitter den nödvändiga kompetensen.

Lär mer ›

Teman: Rekrytering, Employer branding, Lönsamhet

Hur kompetensbaserad intervjuteknik stärker rekryteringsprocessen

Av Gästbloggare Lasse Hønsen 28. december 2016

Litet tillspetsat: Skulle du acceptera ett test där du visste att alla fick olika många uppgifter att besvara, olika svårighetsgrad på uppgifterna och att resultatet helt var i händerna på examinatorns oöverträffade utvärderingsförmåga? Varför frågar jag detta? Jo därför att det i allt väsentligt är exakt så det går till under en ostrukturerad intervju.

Lär mer ›

Teman: Rekrytering, Kompetens

Om Rekryteringsbloggen

Genom Rekryteringsbloggen.se önskar vi i Webcruiter bidra till insikt och inspiration om ämnet rekrytering och hjälpa dig som chef/rekryterare att skapa mervärde i företaget.

Besök www.webcruiter.com/sv

Senaste inlägg