De flesta som ska rekrytera ny personal väljer att fokusera på personens CV. Vill du öka träffsäkerheten i rekryteringarna måste andra urvalsmetoder komma in tidigt i processen.

Är det rätt sökande som kommer på intervju?

Vi kan skilja mellan meritbaserad och kompetensbaserad rekrytering. Den meritbaserade rekryteringsmetoden är det traditionella sättet att rekrytera där vi utgår från den arbetssökandes CV – vad de har studerat och vad de har arbetat med tidigare. Men hur mycket säger egentligen ett CV om de arbetssökandes verkliga kunskaper och hur bra de kommer att lyckas på ett nytt jobb? Och ändå är det för det mesta CV:n vi utgår från när vi gör ett första urval bland de arbetssökande.

Kompetensbaserad rekrytering handlar om att fokusera på vad som krävs för att lyckas på den nya befattningen baserat på annat än meriter. De arbetssökandes personligheter ger ofta en bättre fingervisning om hur de kommer att fungera på ett nytt jobb än det antal år de har studerat eller var de har arbetat tidigare.

Läs också: Därför bör du som rekryteringsansvarig svara alla under en anställningsprocess

Hur arbetar man kompetensbaserat? 

När man talar om kompetensbaserad rekrytering, tänker man oftast på den så kallade kompetensbaserade intervjutekniken med strukturerade intervjuer. Men en effektiv kompetensbaserad rekrytering tar avstamp långt före intervjuerna. Du måste ju först och främst vara säker på att det är rätt kandidater som kallas till intervju.

Vikten av en bra behovsanalys?

Oavsett vilket sätt du väljer att jobba på när du rekryterar är den inledande behovsanalysen central. Om du inte vet vad du letar efter, hur ska du då kunna hitta det?

Det som kan vara svårt när det gäller kompetensbaserad rekrytering är att bestämma vad som faktiskt är avgörande för att lyckas i jobbet. Det är lätt att tro att en ny medarbetare måste vara lik en person som redan fungerar bra på en motsvarande befattning. Eller ännu mer frestande – någon som liknar en själv. Det är mycket svårare att göra en kompetensbaserad jobbanalys än att göra en som enbart baserar sig på meriter, men det ger dig större chans att i slutänden hitta den rätta.  

 

Läs också: Sociala medier under rekryteringsprocessen - vett och etikett

Träffsäker urvalsmetod 

Det första urvalet sker ofta genom att vi går igenom alla CV vi fått in. Risken med denna metod är att vi kan råka välja bort de bästa kandidaterna och att vi sedan sitter där med ett antal arbetssökande som har imponerande meriter men som inte passar alls.

Allt fler tar hjälp av så kallade arbetspsykologiska tester tidigt i processen för att kunna göra ett mer objektivt och träffsäkert urval. Detta är ett bra sätt att fokusera på kompetens redan tidigt i rekryteringsprocessen.

En lyckad kompetensbaserad rekrytering är effektiv, icke-diskriminerande och professionell.

 

Ladda ner gratis: Mall för jobbintervju Ladda ner här ›