Jaha, har du problem att hitta kompetenta sökande till en utlyst tjänst? Välkommen till klubben! Eftersom arbetslösheten här i Norden är så låg kommer det här problemet att bestå. Men hur ser er platsannons ut? Har ni också ett önskemål om minst tre års relevant erfarenhet? Det är klart att det krävs relevant erfarenhet för många tjänster och att en som kommer direkt från skolbänken inte kan gå in på en sådan position. Men hur vore det att tänka lite mer långsiktigt?

De stora företagen har i många år varit tvungna att anställa resurser utan arbetslivserfarenhet. Vissa avdelningar jobbar bara med att locka till sig de bästa och anställer dem gärna innan de påbörjat det sista året av sin utbildning. De har satt detta i system och gör det enbart för att det är lönsamt.

Men hur är det för alla oss andra, som inte har egna traineeprogram eller stor erfarenhet av att anställa personer som ännu inte har någon arbetslivserfarenhet, i alla fall ingen relevant?

Det första jag tänker är att den avdelning som behöver resurser måste vara kapabel att ta emot en purfärsk arbetstagare. Vad krävs det för upplärning för att lära sig arbetsuppgifterna? Vem ska ansvara för den nya resursen tills vederbörande är självgående? Har vi egentligen kapacitet att göra det extra jobb som krävs för att få den nyanställda "i drift"? Hur lång tid kommer det att ta innan den nyanställda är 100 procent självgående?

Efter att ha funderat kring detta kanske det slutar med att ni fortsätter leta efter någon som har 3–5 års erfarenhet och jättebra meriter. Kanske för att det krävs rätt mycket om man ska anställa någon som kommer direkt från skolan. Men kanske borde ni redan nu börja förbereda er så att det blir möjligt att anställa resurser utan arbetserfarenhet nästa gång ni ska anställa. Kanske bör ni fundera på om hela företaget borde se över vilket värde det skulle ge framöver om ni fick in oerfarna personer.

Anställ utifrån potential, inte erfarenhet

En fördel med att anställa utifrån potential och inte erfarenhet är att personerna kan utvecklas till lojala medarbetare som på sikt kan ge företaget högre värden än personer som anställts på grund av sin erfarenhet. Att motiveras av att bevisa vad man går för och ha en vilja att göra karriär kan vara en vinn-vinn-situation för medarbetaren och företaget. Det blir också mycket enklare att få in personer som saknar arbetserfarenhet än sådana som har det i rekryteringsprocessen.

Lättare att forma

En annan positiv sida av att anställa personer utan arbetserfarenhet är att de är anpassningsbara. Det innebär att de är lättare att forma och utveckla i enlighet med företagets värderingar och mål.

Inga ovanor

En oerfaren arbetstagare tar inte heller med sig några ovanor från tidigare anställningar.

Överförbara färdigheter

Även om den nya resursen inte har erfarenhet av liknande arbete kan personen ändå ha färdigheter som skulle kunna överföras till den nya rollen. Det kan vara kunskaper de fått via fritidsintressen, skolan eller frivilliga projekt de jobbat med. Ta dig tid och prata med den nyanställda för att se om personen har några särskilda färdigheter. Det kan bli väldigt lönsamt och intressant.

Tacksamhet

Att få ett jobb som nyutbildad är för många en stor utmaning som ger upphov till många bekymmer. När du erbjuder sådana personer ett jobb kommer de att vara väldigt tacksamma för att du gett dem den möjligheten. När du lärt dem det du kan och investerat i upplärning har du gett dem en bra start på karriären och de kommer att vara mer engagerade i sitt arbete. Belöningen för företaget och dig som arbetsgivare är lojalare medarbetare som gärna vill jobba hårt för att bevisa att de förtjänar sin plats och att du valt rätt person. 

Nya impulser

Om du tar chansen att ta in oerfarna på avdelningen får du också möjlighet att få in nya impulser och idéer. Som chef bör du se till att den nyanställda får vara med och får komma till tals, kanske i situationer där det tidigare inte skulle ha varit naturligt att någon utan erfarenhet hade fått vara med.

Entusiasm

Den som fått förtroende och är i början av sin karriär kommer att vara entusiastisk och öppen för att lära sig saker. Se till att den här entusiasmen hålls vid liv så länge som möjligt. Man måste underhålla den så att den inte försvinner in i en kultur där det kanske inte finns så mycket entusiasm.

Gör det bara

Nu när du läst detta har du kanske fått en lite annan syn på vilka du ska rekrytera i framtiden. Bestäm dig för att det ska ske en förändring, gör det bara! Det är du som måste utmana det etablerade. Gör det bara, du kommer inte att ångra dig!

Ladda ner gratis e-bok: 14 tips för träffsäker rekrytering Ladda ner här ›