Ainom rekrytering är inte bara en trend utan är här för att stanna. De flesta rekryterare har insett hur mycket som finns att vinna på att automatisera och digitalisera utvalda delar i rekryteringsprocessen. Här tittar vi närmare på inom vilka områden som AI kan vara effektivt att använda för en rekryterare.

Artificiell intelligens (AI) handlar om datorprogram och robotars förmåga att efterlikna människor och djurs kognitiva intelligens  att lära sig saker av tidigare erfarenheter, lösa problem och planera en sekvens av handlingar.  
 
För flera år sedan när AI började nämnas i samma andetag som rekrytering var en del rädda för att AI skulle leda till att rekryterare förlorade sina jobb till förmån för robotar och att det skulle radera den högt värderade mänskliga faktorn som finns vid rekrytering. Men så har det inte alls blivit.  

Idag förstår de flesta rekryterare att AI har en viktig roll att spela. Enligt LinkedIns Global Talent Trends Report menar 76 procent av tillfrågade rekryterare att AI:s påverkan på rekrytering kommer att vara betydelsefull framöver. Men vad innebär AI rent praktiskt för dig som dagligen jobbar med rekrytering?  
 
Inom vissa storbolag har AI-rekryteringen senaste åren tagit stora steg framåt. McDonalds som i fjol i ett samarbete med Alexa öppnade upp för kandidater att enkelt påbörja en ansökan via röstsök, för att sedan slutföra den online via textI Sverige har TNG tillsammans med Furhat Robotics utvecklat världens första fördomsfria rekryterande robot. Det är bara två av många exempel. 

Men innan ovan nämna tekniker är tillgängliga på den breda marknaden finns de
steg ni kan ta som verksamhet på AI-vägen redan nu. Att använda sig av AI behöver inte betyda att man har en fysisk robot på kontoret, utan det handlar oftare om att automatisera och digitalisera processen. AI finns i fler former än du kanske tänker. När du annonserar på t.ex. LinkedIn så anpassas annonserna utifrån AI-algoritmer och när du öppnar Netflix så är de rekommendationer du får upp baserade på AI. 

Var kan man börja?

Det är de enklare uppgifterna, ofta administrativa, där automatiseringar är lågt hängande AI-frukter för rekryterande verksamheter idag 

  • Automatiserade annonser i sociala medier. Svenskar lägger i snitt 7,1 timmar i veckan på sociala medier. Därför är det en självklarhet för många verksamheter att hitta sina kandidater där. Företag som t.ex. Adway erbjuder automatiserad annonsering i sociala medier för att hitta rätt kandidater åt verksamheter. 

  • Hantera anställningsavtal helt digitalt. En rekryteringsprocess kan innebära mycket manuellt arbete om man inte har automatiserat delar av den. Att skicka ut och ta emot anställningsavtal kan vara en sådan tidsödande uppgift. Istället kan ni använda er av ett rekryteringssystem där ni kan automatisera hela den processen och vinna massor av tid på det.
     
  • Centralisera all data. Genom att ha all data om kandidater samlade i ett och samma system har ni en mängd nya möjligheterHåll koll på antalet besökare på er karriärsida och tracka olika kvalitetsmått som till exempel vilka som fått meddelande om avslag inom en viss tidsram, hur länge projekten pågår och hur snabbt ni svarar på kandidaters ansökningar. 

  • Samla in kandidat-­feedback automatiskt. Du kan förbättra din rekryteringsprocess genom att ta reda på vad kunderna tycker och göra förändringar utifrån det istället för att gå på magkänsla. Just nu har vår partner Trustcruit ett erbjudande där ni som verksamhet kan samla in feedback från videointervjuer helt gratis under en tid. Ni hittar erbjudandet här!  

Vilka är de positiva effekterna av AI? 

Proaktiv och inte reaktiv. Som rekryterare har du möjligheten att alltid ligga steget före istället för att göra saker när de akut behövs. Som rekryterare kan man med tillgång till data och mer automatiserade processer arbeta mycket mer strategiskt och slippa till exempel stressiga rekryteringar för att täcka de vakanser som plötsligt uppstår.  
 
Mer mänsklig kontakt. Det låter kanske motsägelsefullt att vi skulle ha mer mänsklig kontakt som resultat av mer inblandning från det digitala. Men så är faktiskt fallet! En av AI:ns absoluta styrkor är att det frigör tid för dig rekryteraren för att istället lägga tid på det som du är bra på - att möta människor! 
 
Nöjdare kandidater. Kandidatupplevelsen kan verkligen få ett lyft av att digitalisera och automatisera delar av rekryteringsprocessen. Som rekryterare blir det lättare att ha full koll på viktiga steg i kundresan – till exempel att presentera en tydlig process redan från start och att återkoppla till de som blir refuserade.

Att ta nästa steg med AI handlar mycket om att hitta de digitala verktyg och tjänster som passar just er verksamhets behov. Det är inte bara den rekryterande chefens ansvar att scouta efter digitala lösningar för verksamheten, utan ni som jobbar hands-on med rekrytering behöver också få tid till att se er om. 

Ladda ner gratis: Guide för inköp av rekryteringstjänster Ladda ner här ›