På årets HR Tech-mässa i Las Vegas handlade det mesta om AI, vilket knappast var en överraskning. Begreppet ”AI” användes för att beskriva allt från automatisering och chatbots till maskininlärning och artificiell intelligens. Det var inte alltid så lätt att veta vad som avsågs om man inte satte sig in i algoritmerna bakom lösningen.

När vi talar om teknik tänker vi ofta på prylar som gör att processer kan automatiseras. Allt som kan automatiseras kommer att automatiseras – det är en sak som är säker. Men AI-tekniken kan dessutom förbättra delar av rekryteringsprocessen. Den utför inte bara uppgifterna snabbare än du, den kan dessutom göra det bättre. Inte så dumt, eller hur? Men vad kommer detta att innebära? Är du redo för konsekvenserna?

När det gäller rekrytering ligger det närmast till hands att använda AI för att matcha sökande och lediga tjänster. Om jag kunde påvisa att AI kan användas för att ta fram de lämpligaste kandidaterna för ett visst jobb – vilket resultat skulle du då bli mest imponerad av?

  1. att lösningen föreslog exakt samma sökande som du själv hade valt?
  2. att lösningen föreslog de tre kandidater som faktiskt är mest kvalificerade för jobbet?

Med hjälp av AI skulle lösningen kunna ge båda dessa resultat. Det beror helt på vad vi lär den – vad algoritmerna ska basera sig på. Vi som arbetar med produktutveckling längtar förstås efter att få skapa algoritmer som föreslår sökande utifrån kompetensbaserade, icke-diskriminerande kriterier. Samtidigt är jag säker på att de flesta av oss inte kommer att låta oss övertygas förrän lösningen föreslår samma sökande som vi själva hade valt.

Läs också: AI för tidigt för HR?

Att använda AI i rekrytering är en utmaning. Nyligen kunde vi läsa om Amazon, som hade förhoppningar om att deras lösning skulle kunna välja ut de mest kvalificerade kandidaterna. Det visade sig att lösningen föredrog manliga sökande framför kvinnliga. Anledningen? Lösningen hade analyserat vilka som hade anställts under de senaste tio åren och ja, resten kan du räkna ut själv…

AI skulle utan tvekan kunna bidra till en mer rättvis och bättre rekryteringsprocess, men när lösningen ska lära sig av oss och våra val leder det dessvärre ofta till att rekryteringen blir mer diskriminerande. Så vad kan du göra? Var nyfiken på AI och vad tekniken kan åstadkomma, men se till att du sätter dig in i de problem som kan uppstå. Du måste veta vilka kriterier algoritmerna bygger på och aldrig lita blint på tekniken. AI kan föreslå relevanta kandidater så att du får ett bättre beslutsunderlag för urvalet, men kom ihåg att du måste fatta besluten själv. Läs mer här: https://www.forbes.com/sites/karenhigginbottom/2018/10/19/the-pros-and-cons-of-algorithms-in-recruitment/

Inom en snar framtid kommer förmodligen ingen prata om AI längre. Det kommer helt enkelt vara en självklar del av allt vi gör. Det är bara att tacka och ta emot. 😊

 

Ladda ner gratis: Hur lyckas man med rekrytering i en digital värld Ladda ner här ›