En rekryteringschef är i huvudsak ansvarig för att organisationen ska locka till sig och anställa de bästa kandidaterna. Det är inte enkelt och det är ofta samma problemställningar som återkommer. Efter otaliga möten och samtal med kunder och bekanta som innehar rollen som rekryteringsansvarig har jag observerat att några saker utmärker dem som gör jobbet allra bäst. Här är sex tips jag tycker varje rekryteringschef bör följa:

1. Skapa en övergripande strategi för rekryteringen i organistionen

Vem ska ni locka och hur? För att säkra att alla kandidaterna är på samma nivå i rekryteringsprocessen oberoende av kön, etnicitet och liknande bör man ha en överordnad rekryteringsmetodik i företaget som alla följer. 

Det betyder att oavsett var i företaget du söker jobb ska du känna igen processen du går igenom. Detta är en av de största utmaningarna för rekryteringsansvariga när de möter chefer som vill göra saker på sitt sätt. Då är det viktigt att du använder dokumentation för att underbygga dina argument, hänvisa gärna till träffsäkerhet.

2. Se till att alla kan följa den övergripande strategin

Detta görs genom upplärning, tillgängliga intervjumallar, referensmallar och välfungerande system. Här är det många som inte är tuffa nog i genomförandet och tillåter att det blir gjort ”som vi alltid har gjort det”. Kom ihåg att det är du som har det överordnade ansvaret och att du måste följa upp rekryteringen.

3. Använd organisationen i rekryteringsprocesserna

Involvera dina medarbetare i marknadsföringen av företaget och tjänsten som ska tillsättas. Medarbetarna kan bidra med att dela på sociala medier, föreslå kandidater, dela kunskap om miljöer där man kan finna aktuella kandidater, och genom detta ta ansvar för kandidaten i onboardingen. Se till att dina kollegor är representerade på konferenser och nätverksgrupper där de kan utveckla relationer i aktuella branchkretsar.

Läs även: Utnyttjar du företagets nätverk i samband med rekrytering?

4. Gör kandidatundersökningar efter varje rekrytering

Det är bara kandidaterna som kan ge dig feedback på hur rekryteringsprocessen upplevs av dem som söker. Har de en bra upplevelse även om de inte fick jobbet kommer de antagligen söka igen och prata gott om organisationen med andra. Det motsatta kommer ske om de får en negativ upplevelse med dåliga rutiner, otillräcklig feedback och ostrukturerade intervjuer.

Läs även: Påverkas företagets rykte av rekryteringsprocessen?

5. Se till att ha tillräckligt med resurser internt och externt

Det är viktigt att du har tillräckligt med resurser internt. Brist på resurser går ut över kvaliteten på rekryteringsprocesserna. De som rekryterar blir utslitna, beställare av rekrytering blir otåliga och organisationen får snabbt ett dåligt rykte bland kandidater om processerna är dåliga.

Samarbeta tätt med kommunikations- och marknadsavdelningen. De bör kunna hjälpa dig att nå aktuella kandidater och göra det enkelt för kandidaterna att hitta till karriärsidor och lediga tjänster. De bör också driva employer branding internt och externt.

Externt bör man ha ett nätverk av branschkretsar, utbildningsinstitutioner och professionella rekryteringsföretag för samarbete och assistans.

6. HR och rekrytering måste ha en plats i ledningsgruppen

Rekrytering och utveckling av medarbetare är en av de viktigaste uppgifterna i en organisation. Se till att ni är representerade i strategiutvecklingen. Rekrytering ska genomföras efter vald strategi, inte efter impulshandlingar från olika chefer. Vilka kompetenser är viktiga om fem år? Förmodligen inte just dem som är viktiga idag.

Gå igenom dessa tips och var ärlig mot dig själv och organisationen. Det finns alltid rum för förbättring – hos alla... Lycka till!

 

 Ladda ner gratis e-bok: 14 tips för träffsäker rekrytering Ladda ner här ›