Få saker är viktigare för en verksamhet än att ha rätt personal. När en ny medarbetare behöver anställas bör cheferna släppa allt de har för händerna och arbeta dygnet runt, tills tjänsten är tillsatt.

Ok, det var en överdrift, men jag tror att de flesta företag har en del att förbättra när det gäller att få till en 100 % effektiv och bra rekryteringsprocess. Tid till anställning (time-to-hire) är en faktor som både kan orsaka stora skador och stora vinster. Här är fem skäl att genomföra rekryteringarna snabbt:

1. Användningen av vikarier och övertid minskar

Att ett företag behöver rekrytera beror vanligtvis på att någon har slutat eller att arbetsbördan på avdelningen varit hög under en tid. Ibland hyrs vikarier in för att hålla hjulen rullande tills en ny medarbetare är på plats, men ofta är det personerna runt den tomma stolen som får jobba extra under den här perioden. En annan åtgärd är övertid. Men att utsätta de anställda för en alltför hög arbetsbelastning är riskabelt och kan snabbt bli mycket dyrt för företaget.

2. Chansen att rekrytera de bästa ökar

Den som inte är medveten om vikten av att rekrytera snabbt riskerar att gå miste om de bästa kandidaterna. Orsaken är att dessa kandidater ofta har sökt jobb på andra företag, som också gjort bedömningen att de är bra kandidater.

Läs också: Funderar ni på att köpa in rekryteringstjänster? Här kommer 8 tips!

Om du vill ha de bästa gäller det att vittja näten varje dag. Väntar du tills ansökningsdatumet löpt ut kan storfångsten redan ha slunkit undan. Och även om du har gjort ett bra jobb och påbörjat kommunikationen med bra kandidater är faran inte över. Ju längre tid det går från den första kontakten till dess att du skickar ett erbjudande om anställning, desto större är sannolikheten att kandidaten slinker dig ur händerna.

3. Den nya medarbetaren kommer igång och blir produktiv snabbare

Om rekryteringen sker snabbt kan den nya medarbetaren ofta gå vid sidan om den person som ska sluta under uppsägningstiden. Detta har många fördelar:

  • De övriga på avdelningen slipper att ta över arbetsuppgifterna från den som slutar under övergångsperioden.
  • Den som slutar kan lära upp den nyanställda och se till att viktig information för företaget inte går förlorad.
  • Den nya medarbetaren kommer igång och blir snabbt produktiv på sitt nya jobb.

4. Det är viktigt för företagets rykte

Med tanke på att marknadsavdelningen och företaget lägger stora resurser på varumärkesbyggande och på att vårda verksamhetens anseende är det inte mer än rätt att rekryterarna och cheferna drar sitt strå till stacken och gör ett bra rekryteringsarbete. De som söker jobb har vissa krav på hur de bör bli behandlade efter att ha lagt ner hela sin själ i deras ansökan till drömjobbet.

Läs också: Hur kompetensbaserad intervjuteknik stärker rekryteringsprocessen

Efterhand som tiden går blir den sökande osäker och börjar se sig om efter andra lediga jobb – och sakta minskar intresset för den aktuella tjänsten. Om processen drar ut på tiden går den sökande från att vara en ambassadör till att bli en person som avråder andra från att jobba på företaget eller köpa dess produkter. Den här typen av erfarenheter sprids snabbt på webbplatser som till exempel Glassdoor. Det negativa värdet är svårt att mäta, men har du lite otur kan verksamheten ta skada.

5. Det sätter stopp för ytterligare tidstjuvar

De allra flesta rekryteringar genomförs av chefer som måste klämma in uppgiften i en kalender som redan är full. Om rekryteringsarbetet inte prioriteras får du en ryckig process, med de negativa konsekvenser vi har sett på tidigare i artikeln. Då dyker en ny negativ faktor upp, tidstjuven. Chefer måste ofta

  • Avbryta arbetsuppgifter
  • Sätta sig in i jobbanalysen flera gånger
  • Läsa CV:n, ansökningar och bilagor flera gånger
  • Kommunicera mer med kandidaterna

När processen inte prioriteras av chefen kan resultatet bli att ingen blir anställd och att man måste börja om från början igen. Att detta inte är lönsamt behöver knappast nämnas.

 

 Ladda ner gratis: Mall för jobbanalys Ladda ner här ›