Introduktionsprogram för nyanställda, eller så kallad onboarding, bygger ofta på spekulationer. Man kan bara gissa vad nyanställda önskar sig och sedan försöka koka ihop ett introduktionsprogram som varken är för långt eller kort, för krävande eller för lättvindigt. Vi behöver knappast påpeka att det är som att sikta på måfå eftersom, ja, det är just vad det är.

Vi förstod att det måste finnas ett bättre sätt. Talmundo samarbetade med Vlerick Business School för att genomföra en förutsättningslös undersökning bland HR-personal och nyanställda inom en mängd branscher i olika länder för att ta reda på vad som ännu inte blivit sagt.

Resultaten … ja, de kommer att förvåna dig. Håll hårt i hatten och upptäck 20 förbluffande fakta som nyanställda hade önskat att du hade känt till (och som kan förändra era introduktionsprogram för evigt).

Produktivitet

1. Mer än 50 % av de svarande sade att onboardingen förkortade inlärningstiden …

Och som det inte vore nog så visar andra studier att mer än 80 % av de nyanställda som nådde sina första prestationsmål hade genomgått ett formellt introduktionsprogram. Är vi chockade? Inte direkt. Det visade sig att bättre utbildning och mer information redan från start kan få nyanställda att komma igång snabbare.

2. Ändå sade 34 % av de nyanställda att de aldrig fick någon introduktionsutbildning på sin nuvarande arbetsplats

Om dessa nyanställda är chefer kan du vara säker på att företagskulturen redan har påverkats. Förklaringen är att chefer i genomsnitt bara ägnar 9 % av sin tid åt att utveckla sin personal.

Chefer som inte får introduktionsutbildning ligger troligtvis lägre än dessa 9 % eftersom gruppchefer som själva inte fått introduktionsutbildning tenderar att inte introducera andra. Gruppengagemanget blir lidande och personalomsättningen ökar. Du vet vad man brukar säga: folk lämnar inte sina jobb, de lämnar sina chefer.

3. 83 % av de nyanställda som inte fått en introduktionsutbildning tror att det hade varit bra att få en sådan

Personanpassning och kulturintroduktion

4. De flesta företag väljer en onboarding-lösning som ska passa alla

Du skulle inte välja en anställd som passar för allt, eller hur? Detsamma gäller introduktionsprogram. Fråga bara generation Z.

5. 25 % av generation Z-konsumenterna vill ha en personanpassad upplevelse

Generation Z (personer födda från mitten av 1990-talet till början av 2000-talet) föddes praktiskt taget med tekniken i sin hand. Allt de konsumerar är personanpassat, från skräddarsydda nyhetsflöden till algoritmstyrda Netflix-urval. Om man låter generation Z-anställda gå en introduktionsutbildning som ska passa alla förlorar man dem innan man hinner säga "Alexa".

Företagskultur och medarbetarnas roller

6. Vad de flesta introduktionsprogram saknar: tydligt beskrivna arbetsuppgifter och förväntningar

7. Av de nyanställda säger 64 % att de inte har helt klart för sig vad deras roll innebär

8. Samtidigt tycker mindre än 30 % av arbetsgivarna att tydligheten är ett problem

Skillnaden mellan vad HR tror att medarbetare vill ha och vad nyanställda faktiskt vill ha är ibland milsvid. Många företag tror att introduktionen bara handlar om att förmedla företagskulturen, och även om det är viktigt att hjälpa nyanställda att bekanta sig med varandra och företagskulturen har det ingen större betydelse så länge de inte förstår vad deras dagliga arbetsuppgifter består i.

9. Av den tillfrågade HR-personalen tror 64 % att det är en utmaning för nyanställda att lära känna kulturen, medan mindre än 40 % av de anställda anser det

10. Nästan hälften av de nyrekryterade har inte uppfattat företagets visioner och värderingar efter 90 dagar

Det är minst sagt oroande med tanke på att de flesta anställda inom tre månader bestämmer sig för om de ska stanna (och upp till 20 % av uppsägningarna sker inom 45 dagar).

11. Nyanställda behöver få definierat vad de har för arbetsuppgifter och vilka förväntningar som finns, därefter behöver de tid att lära sig, socialisera med kollegor och vägledning från chefen
Innan första dagen och första veckan på jobbet

12. Nyanställda som är över 31 år förväntar sig att få mer information innan de börjar jobbet än vad yngre gör

13. 64 % av de nyanställda hade erfarenhet av att inte ha fått någon introduktion alls innan de började

14. 2 av 5 anställda fick inte någon information alls innan de började sitt nya jobb

Kan du förstå att 40 % av de nyanställda inte känner att de har fått de grundläggande verktygen för att kunna lyckas? Det är inte så konstigt att 35 % av de anställda runtom i världen inte är engagerade i sitt arbete.

15. 2 av 5 nyanställda lämnades ensamma den första dagen

16. 43 % av de tillfrågade nyanställda sade att de inte hade fått en arbetsstation efter första veckan

Alla förstår ju att det inte precis är det varma välkomnande de flesta anställda hoppas på under sin första vecka.

Läs också: Guide till onboarding: 15 steg till en fantastisk första vecka

Teknik och värde

17. 52 % av onboarding-programmen varar i mindre än en månad, trots att 31 % av HR-specialisterna menar att de borde pågå i 90 dagar

HR-specialister vet bättre och vill ta bättre hand om de nyanställda, men de är för upptagna eller är för begränsade av ekonomin för att kunna förverkliga sina introduktionsdrömmar. Med en skräddarsydd onboarding-app som Talmundo får HR ett strukturerat, långsiktigt onboarding-program för en lägre kostnad och med mindre krångel. Vad kan vi säga? Vi tycker om att förverkliga drömmar.

18. 32,2 % av arbetsgivarna använder inte någon teknik under sina introduktionsprogram, medan 32,2 % för närvarande inte använder teknik men planerar att göra det inom kort

19. 47 % av arbetsgivarna säger att man inte utvärderar onboarding-processen inom organisationen

20. Faktum är att endast 53 % av HR-specialisterna vet hur man mäter värdet av onboarding-processerna

Det är det som är fördelen med onboarding-teknik – rapporteringen finns bara ett klick bort. Följ upp önskade mätvärden utan att behöva begrava dig i pappersarbete. Dags att träna upp klickfingret.

De nyanställda skickar ett budskap

Denna statistik visar tydligt på en sak: nyanställda accepterar inte gårdagens sätt att introducera personal. Företagen behöver vara mer följsamma och anpassningsbara för att behålla de anställdas uppmärksamhet och hjälpa dem att växa in i rollen som nästa generations chefer.

 

Ladda ner gratis whitepaper: Framtidens jobb börjar här Nya regler för onboarding av nyanställda Ladda ner här ›