Videointervjuer är i ropet.

Videointervjuer innebär nya möjligheter för oss som jobbar med rekrytering – och kanske även nya utmaningar. Men finns det inte en risk att yttre faktorer som utseende och charm får ännu större betydelse när vi ska bedöma de sökande via video? Jo, definitivt. Men om man vet vad man gör och använder metoden på ett professionellt sätt tror jag ändå att fördelarna överväger nackdelarna.

Vad är en videointervju?

En videointervju är inte en ersättning för den traditionella intervjun. Det handlar istället om att rekryteraren spelar in några strukturerade frågor på video och skickar dem till ett urval sökande. De sökande spelar sedan in sina svar och skickar tillbaka dem till rekryteraren.

Example_QA_RecRightExempel på frågor och svar i RecRights videointervjulösning

Vad kan videointervjuer tillföra rekryteringsprocessen?

I den första gallringen har vi förhoppningsvis lyckats identifiera de mest kvalificerade kandidaterna, låt oss säga femton stycken. Hur ska vi nu gå tillväga för att välja ut de åtta sökande vi hade tänkt bjuda in till en intervju? Ofta finns det några solklara intervjukandidater, men vilka som ska få de sista intervjuplatserna kan lätt bli lite mer godtyckligt. Det är här videointervjun kommer in i bilden. Genom att spela in några frågor på video och skicka dem till de sökande får vi ett bättre underlag och kan lättare bestämma oss för vilka vi önskar gå vidare med.

Men innebär inte detta en fördel för sökande som är mer utåtriktade? Eller för den som är charmig? Jo, det gör det säkert, på samma sätt som under en traditionell intervju ... Att sådana egenskaper har betydelse är oundvikligt. Därför anser vissa att videointervjuer är diskriminerande, eftersom utseendet kommer för mycket i fokus. Men vad är alternativet? Hur ska vi kunna välja ut de sista intervjukandidaterna om vi inte använder videointervjuer? En av kandidaterna bor i en annan stad, så vi väljer hellre en sökande som bor i närheten ... En sökande har ett utländskt namn, så vi drar slutsatsen att han förmodligen inte pratar tillräckligt bra svenska ... En sökande har skrivit ett väldigt kort personligt brev, så vi drar slutsatsen att hen inte verkar vara särskilt intresserad av jobbet ... Ni förstår vad jag menar. Kanske kan videointervjun bidra till att den som ofta väljs bort (på tveksamma grunder) faktiskt får en chans, och till att vi får ett bättre beslutsunderlag när vi ska kalla till intervju.

En annan fördel med videointervjuer är att alla får samma frågor och därmed samma möjligheter att visa vilka de är.

Läs också: Vem vill inte ha en rättvis rekrytering?

Vad bör man tänka på när man använder videointervjuer?

   • Börja med tjänster där det är svårt att skilja de sökande från varandra utifrån kvalifikationer/CV 
    Videointervjuer kan användas i de flesta rekryteringar, men det kan vara smart att börja med några rekryteringar där du har många sökande med relativt liknande bakgrund, det vill säga där det är svårt att skilja dem åt med hjälp av CV:t, till exempel jobb med många nyutbildade sökande.

   • Ställ några korta och konkreta frågor
    Frågorna måste självklart vara relevanta för det aktuella jobbet. Videointervjuer ska i första hand användas för att ta reda på den sökandes kommunikations- och presentationsförmåga, språkkunskaper och motivation för jobbet.

Det finns säkert många som jag som passerat fyrtioårsstrecket som hoppas att vi aldrig kommer att utsättas för en videointervju. Samtidigt är jag säker på att jag som jobbsökande trots allt skulle uppleva arbetsgivaren som professionell och modern. Utan att generalisera alltför mycket råder det nog ingen tvekan om att den som har växt upp med Snapchat, Instagram och Youtube har ett betydligt mer avslappnat förhållande till att svara på några frågor i en video än vad jag har. Videointervjuer är inte bara en ”hype”. Jag är övertygad om att de är ett värdefullt tillskott i rekryteringsprocessen och att de gör det lättare för oss att välja ut de bästa intervjukandidaterna.

Ladda ner gratis: Hur lyckas man med rekrytering i en digital värld Ladda ner här ›