För en tid sedan skrev jag om Millennials eller generation Y som de också kallas. Den generation som kännetecknas av ökad användning och förtrogenhet med kommunikation, media och digital teknik. Dessa är redan väl etablerade på arbetsmarknaden och generationen efter dem är nu på väg in, Generation Z.

Generation Z är benämningen på personer födda från mitten eller slutat av 1990-tal, under 2000-talet och kan sträcka sig fram till 2010-talet. De kallas även för iGenerationen eller post-millenniumgenerationen. Likt den föregående generation Y så präglades generation Z under sin ungdom av allt bättre och enklare tillgång till informationsteknologi via bärbar dator, surfplatta och smarttelefon. För det mesta ständig uppkopplade trådlöst mot internet och sociala medier med en inställning om att detta är en självklarhet mer än tidigare generationer. Därför anses ofta denna generation vara äkta digitala infödingar. (https://sv.wikipedia.org/wiki/Generation_Z

Läs även: Att tänka på när man anställer Millennials

Hur kan de bidra till framgång för ditt företag?

Denna generation är ett gäng problemlösare av rang. Med anledning av internets stora inflytande i vårt samhälle präglas de av skeptisism vilket tar sig uttryck i att de ifrågasätter allt de ser och läser. Var den där bilden photoshoppad?, var den där prank videon iscensatt? Är det som står i den artikeln verkligen sant?

Genom att vara så skeptisk säkerställer de att ditt företag har tänkt på allt när det kommer till drift och implementering av nya uppgifter. Detta tenderar att göra Generation Z mer noggrann och beräknande när det gäller problemlösning.

Working_Generations

Illustration: https://wealth.barclays.com/global-stock-and-rewards/en_gb/home/research-centre/talking-about-my-generation.html

Vad ska till för att du ska kunna locka dem?

Arbetskraft från Generation Z fokuserar mycket på att jobbet de tar är meningsfullt snarare än att lönen är hög. De kan acceptera en lägre ingångslön om det utlovas goda utvecklingsmöjligheter på företaget. De ser på helhetserbjudandet och lägger andra faktorer i vågskålen innan de accepterar erbjudandet. Dessa faktorer kan exempelvis vara följande:

Arbetsmiljön
I en professionell miljö söker Generation Z ärlighet, förtroende och inte minst samarbete och involvering i möten och arbetsdiskussioner. Då arbetskulturen värderas väldigt högt ska du rekrytera dem till roller som värderar team building och öppen kommunikation speciellt i mindre grupper.

Affärstänk
Det är viktigt att slå an denna generations entreprenörsanda genom att visa på hur vissa positioner hjälper dem att få värdefullt ledarskaps- och affärserfarenhet. Dessa kandidater är intresserade av roller där de kan bygga ett nätverk och etablera sin röst i nya företag.

Balansen arbete och fritid
Generation Z är inga latmaskar och lägger gärna ner några extra timmar när det behövs, dock är de tveksamma till att arbetet blir hela deras liv. De söker gärna tjänster hos arbetsgivare som tillåter flexibla arbetstider samt möjlighet att arbeta på distans.

Värt att tänka på när du berikar ditt företag med en medlem av Generation Z

Generation Z vill ha detaljer. De vill veta så mycket som möjligt om tjänsten innan de överväger att ta den. De vill gärna uppleva ”en dag på jobbet”. Dessutom lär de sig enklast saker visuellt. Det betyder att du bör visa istället för att berätta för kandidaten om företagets sociala mediesatsning, gruppaktiviteter och imponerande säljsiffror, diagram osv.

Beträffande kommunikation så föredrar Generation Z en mer traditionell väg att bli kontaktade på, så som telefonsamtal eller email. Detta trots att de är uppfödda med smartphones och sociala medier ständigt inom räckhåll.

Det är viktigt att uppdatera din rekryteringstaktik för att nå denna generation. Vad som fungerade för Millennials kommer inte att fungera för Geneneration Z. Främja tjänster som fokuserar på arbetskultur, arbete / livsbalans och karriärutveckling. Håll kontakten ofta via telefon och e-post och visa hellre än berätta. Lycka till med din nästa rekrytering!

Ladda ner gratis: Mall för jobbanalys Ladda ner här ›