"De første månedene som ny toppleder var som å være en kork i opprørt hav"

Utsagnet kommer fra en av de 18 topplederne jeg intervjuet i perioden 2017-18 og som finnes i rapporten «Ny som toppleder i Norge». Alle disse topplederne hadde vært gjennom en eller annen form for utvelgelses- og seleksjonsprosess og alle som en opplevde det samme: etter at kontrakten var signert ble det dørgende stille. De oppdaget fort at de for alle praktiske formål var overlatt til seg selv.