Hva er personvernforordringen – GDPR?

28. mai 2018 trer nye personvernregler i kraft i EU/EØS-området – ofte forkortet GDPR (General Data Protection Regulations). GDPR er «forordning», i motsetning til et «direktiv» som dagens norske personopplysningslov bygger på. Dette medfører at GDPR blir gjeldende lov i alle medlemslandene på lik linje med egne nasjonalt vedtatte lover. Mens et EU-direktiv gir retningslinjer og anbefalinger til hva nasjonale lover skal eller bør inneholde og regulere, blir det nå identisk lovgivning for alle medlemsland – samtidig.