Problem 1.

Du ser på de få kandidatene som har søkt den ledige stillingen. Ingen av disse er aktuelle for å invitere til intervju.