Dette bør du IKKE bruke tid på i rekrutteringsprosessen

Av Markedsdirektør Erik Røhn 23. januar 2018

Vi har tidligere skrevet noen blogginnlegg om hvor kostbart det er med langtekkelige rekrutteringsprosesser. Ikke bare brukes det unødvendig ressurser på vikarer og overtid, men man risikerer også å miste de beste kandidatene. Det er klart det er lett å peke på problemene, men hva med løsningene? Er det i det hele tatt mulig å bruke mindre tid på rekruttering uten at det går på bekostning av kvaliteten? Vi har tatt for oss noen punkter du trygt kan stryke fra prosessen.  

Les mer ›

Temaer: Rekruttering, Lønnsomhet

Oppskrift på rekrutteringsstrategi

Av Markedsdirektør Erik Røhn 4. oktober 2017

Mange virksomheter jobber målrettet med rekruttering og har opparbeidet erfaring på hva som fungere og hva som ikke fungere. De vet hvilke stillinger de kan forvente mange søkere på, og hvilke de vil streve med å få søkere i det hele tatt. De vet når de bør kontakte et rekrutteringsbyrå og gjerne hvilket. Men det ligger sjelden en strategi bak, i hvert fall ikke en som er plassert mellom to permer. 

Les mer ›

Temaer: Rekruttering, Lønnsomhet

Hvorfor du bør ta employer branding på alvor

Av Markedsdirektør Erik Røhn 27. september 2017

Employer branding er ikke et nytt konsept, men det har tidligere vært forbeholdt store private virksomheter med massive markedsføringsbudsjetter. Slik er det ikke lenger. Konkurransen om talentene blir hardere, spesielt innen offentlig sektor. Vi som rekrutterer må derfor evne å levere treffsikre prosesser uten å skade virksomhetens omdømme.

I dette blogginnlegget skal jeg argumentere for hvorfor employer branding er noe alle virksomheter bør ta på alvor:

Les mer ›

Temaer: Employer branding, Kompetanse, Lønnsomhet

Karriereside – er det egentlig viktig?

Av Markedssjef Camilla Hallmans 6. september 2017

Jobbsøkere sliter med å markedsføre sin kompetanse og sine ferdigheter for å bli sett av en arbeidsgiver. Men nå øker kravene også for deg som arbeidsgiver i jakten på å finne og tiltrekke de beste kandidatene. Det er på høy tid at arbeidsgiverne ser på jobbsøkerne som kunder, de må pleies og fristes. Du må stille spørsmål som, hva gjør vår virksomhet interessant å jobbe i og hvorfor skal en jobbsøker velge oss fremfor andre spennende virksomheter?

Les mer ›

Temaer: Employer branding, Lønnsomhet

Hvordan Bærum kommune jobber for å sikre nok medarbeidere med riktig kompetanse

Av Gjesteblogger Tom Steen 19. juli 2017

I Bærum kommune er vi cirka 12 000 ansatte og 170 rekrutterende ledere. Historisk sett har vi vært en kommune som har gjort ting på litt forskjellig måte og det har ikke vært helhet i vårt rekrutteringsarbeid.

Dette er uheldig, spesielt fordi vi er en kommune som vokser. Det betyr at vi i fremtiden vil trenge flere boliger, skoler og ikke minst, flere medarbeidere med riktig kompetanse. Derfor bestemte vi oss for å ta en gjennomgang av rekrutteringsprosessene våre for å identifisere forbedringsområder.

Les mer ›

Temaer: Rekruttering, Kompetanse, Lønnsomhet

Slik bruker DNB Facebook til rekruttering

Av Gjesteblogger Glenn Menkin 5. juli 2017

DNB har drevet bank i snart 200 år, men det er ingen garanti for at vi får fortsette i ytterligere 200 år til. Samfunnet i dag handler i stor grad om fart. Markedet endrer seg nærmest over natten og selskapers levetid blir stadig kortere.

Vi i DNB har vært nødt til å gjøre endringer for å fortsatt kunne være i dette markedet. All utvikling i dag er forbundet med teknologi. Derfor har vi som mål å bli et teknologiselskap med banklisens. Men for å få til det har vi vært nødt til å rekruttere en helt ny type kompetanse inn i selskapet, og det har vi klart ved å benytte Facebook som en av de viktigste rekrutteringskanalene.

Les mer ›

Temaer: Rekruttering, Lønnsomhet

Dette bør du vite om bruk av testverktøy i rekrutteringsprosessen

Av Gjesteblogger Lasse Hønsen 8. juni 2017

Det er gjennomført svært mye forskning på seleksjonsmetodikk og mange rekrutterere, ledere og HR-personell har begynt å benytte seg av tester for å effektivisere rekrutteringsprosessene i virksomheten. Men mange stiller seg fortsatt skeptiske og noen mener at testing fører til a og b lag i arbeidslivet, hvor kun de som scorer høyt får seg jobb. I tillegg hersker det en del usikkerhet rundt hvordan man skal benytte seg av slike tester og få rekrutterere innehar den nødvendige kompetansen.

Derfor skal jeg i dette blogginnlegget ta for meg det du bør vite om bruk av testverktøy ved rekruttering.

Les mer ›

Temaer: Rekruttering, Employer branding, Lønnsomhet

Er alle rekrutterere fanget i ett stort apebur?

Av Markedsdirektør Erik Røhn 31. mai 2017

Få mennesker forbinder rekruttering med innovasjon, nytenkning og kreativitet. Nei, rekruttering handler om prosess, rutine, effektivitet, analyse og ikke minst, ROI. Derfor er det kanskje ikke så rart at rekrutterere har vanskelig for å få gjennomslag for nye idéer og metoder. Vel, mitt innerste ønske er at vi som bransje skal våge litt mer. Våge å utfordre de vante rutinene, tenke ut nye ting og bryte ned det trygge buret vi så omhyggelig har bygget rundt oss selv. Her er hvordan:

Les mer ›

Temaer: Rekruttering, Kompetanse, Lønnsomhet

Time to hire – hva kan du gjøre for å redusere tiden?

Av Markedsdirektør Erik Røhn 12. april 2017

«Time to hire» eller «tid til ansettelse» er en viktig KPI innen rekruttering. 
Men hva er det? Jeg definerer dette som tiden det tar fra det er besluttet å ansette en ny ressurs, til jobbtilbud er akseptert. Noen inkluderer også tiden det tar til kandidaten har sin første dag på jobb. Dette er egentlig en nært beslektet KPI, kalt «time to fill». Hvis du skal måle tallene fra din egen virksomhet mot tall i andre virksomheter, er det viktig at samme start og sluttpunkt er benyttet.

Les mer ›

Temaer: Rekruttering, Lønnsomhet

Hvorfor bruke screeningsspørsmål i rekrutteringsprosessen?

Av Markedsdirektør Erik Røhn 23. mars 2017

At jeg jobbet i over 4 år med rekruttering uten å bruke screeningsspørsmålene i rekrutteringsløsningen er nesten litt flaut. Jeg må innrømme at jeg hadde tjent mye på å sette meg bedre inn i alle funksjonene rekrutteringsløsningen hadde å by på, men det er jo ofte sånn at vi stopper å utforske muligheter så lenge vi får jobben gjort -Ikke har vi tid til det heller.

Så hva gikk jeg glipp av?

Les mer ›

Temaer: Rekruttering, Stillingsannonser, Referansesjekk, Lønnsomhet

Om Rekrutteringsbloggen

Gjennom Rekrutteringsbloggen.no ønsker vi i Webcruiter å bidra til innsikt og inspirasjon om faget rekruttering og hjelpe deg som leder/rekrutterer å skape verdier i virksomheten.

Besøk www.webcruiter.com/no

Siste innlegg