5 minutter etter at jobbintervjuet er startet, har du som rekrutterer bestemt deg

Av Seniorrådgiver Baard Bergseth 8. juli 2020

Tenk deg at du, 5 minutter etter intervjuet med en jobbsøker startet, skriver ned i hvor stor grad du tror du vil gi kandidaten et jobbtilbud. Bruk skalaen 1-5, jo høyere skåre, jo mer sannsynlig er det at du vil gi vedkommende et tilbud i slutten av rekrutteringsprosessen.

Det er en viss fare for at din poenggiving vil stemme ganske godt med hva som faktisk skjer.

Er dette skremmende? Ja, for det betyr at det ofte ikke vil være kandidaten med beste match på kompetanse, arbeidserfaring og egenskaper som ender opp som din nye kollega. For å få til det, kreves struktur og overbevisning om at en grundig rekrutteringsprosess gir bedre ansettelser.

Et naturlig sted å starte er jobbanalysen.

Les mer ›

Temaer: Kompetanse, Analyse, Jobbanalyse

Maskinene inntar rekrutteringsbransjen

Av Administrerende direktør Fredrik Mæhlum 9. august 2017

Vi lever i en tid der kravene til de ansatte blir høyere og jakten på talentene stadig tøffere. Rekrutteringsbransjen utvikler nye måter å attrahere de aller beste talentene på, der deres nye våpen i kampen om talentene heter maskinlæring.

Les mer ›

Temaer: Rekruttering, Kompetanse, Analyse

Påvirkes virksomhetens omdømme av rekrutteringsprosessen?

Av Gjesteblogger Arve Kvalsvik 14. juni 2017

Det innlysende svaret på dette spørsmålet er ja. Selvfølgelig vil kandidatenes oppfatning av virksomheten endres avhengig av hvordan de behandles under rekrutteringsprosessen. Derfor bør alle arbeidsgivere etterstrebe å gjennomføre så gode prosesser som mulig.

Les mer ›

Temaer: Rekruttering, Employer branding, Analyse

Overvurderer vi verdien av søknaden?

Av Produktsjef Elisabeth Grylling 8. mars 2017

Det kryr av tips til jobbsøkerne om hvordan de skal skrive søknader. Hvilke tabber de bør unngå. Hvordan de skal skille seg ut fra resten. Hvilke spørsmål søknaden deres bør besvare. Og så videre.

Søkerne leser om dårlige søknader som havner nederst i bunken og at rekrutterere ikke gidder å lese videre hvis ikke det første avsnittet i søknaden fenger. Er det slik det er? Jeg håper ikke det, men lurer samtidig på om vi overvurderer verdien av søknaden.

Les mer ›

Temaer: Rekruttering, Stillingsannonser, Analyse

Utnytter du den gullgruven av data du sitter på?

Av Gjesteblogger Arve Kvalsvik 5. januar 2017

Uavhengig av hvor du ferdes på nettet legger du igjen små spor som gir virksomheter innsikt i hvem du er, hvor du befinner deg og hva du er interessert i. Disse sporene gjør at du i stadig større grad blir eksponert for reklame som appellerer til deg. Selgerne går mer målrettet til verks og får en høyere treffsikkerhet med fremstøtene de gjør. På mange måter en vinn-vinn-situasjon som oppnås gjennom bruk av data og analyser. Dette er fult mulig å gjøre også i rekrutteringssammenheng. 

Les mer ›

Temaer: Analyse

Om Rekrutteringsbloggen

Gjennom Rekrutteringsbloggen.no ønsker vi i Webcruiter å bidra til innsikt og inspirasjon om faget rekruttering og hjelpe deg som leder/rekrutterer å skape verdier i virksomheten.

Besøk www.webcruiter.com/no

Siste innlegg