Dette blogginnlegget er ment for de som jobber med rekruttering på vegne av andre i sin virksomhet eller rene rekrutteringsselskap. Er du ikke i en av disse kategoriene, er det kanskje bedre å bruke tiden på noe annet, og heller lese neste ukes innlegg 😊

Å presentere en kandidat for en kunde eller sjef er ikke alltid så enkelt. Det blir på mange måter som en salgs-pitch. Du skal være godt forberedt, og du har ofte liten tid til å overbevise om hvorfor akkurat denne kandidaten passer perfekt.

Last ned gratis mal: Skjema for jobbintervju - Last ned nå ›

For å sikre en god prosess er det noen punkter man bør ha med:

1. Håndtere forventninger

For å matche en kandidat og en arbeidsgiver må du forstå hva rollen innebærer, hvordan arbeidsgiveren jobber, hva tilbyr de når det kommer til lønn, framtidsutsikter osv. Akkurat like viktig er det å vite hva kandidatens forventninger er. Kundens og kandidatens forventninger må være kompatible – dette er spesielt viktig i forholdet mellom kvalifikasjoner og ferdigheter. Det er også viktig at kandidaten matcher firmaets kultur.

2. Samle informasjon

Det finnes flere screeningmetoder som man kan bruke for å forsikre seg om at kandidaten og arbeidsgiver fungerer sammen:

  • Bli kjent med kundene dine – ring eller besøk dem for å forsikre deg om at du forstår virksomheten og får en forståelse for hva slags mennesker de er ute etter. Bli kjent med behovene de har slik at du kan etterlyse akkurat det når du annonserer tjenesten. Få detaljer om lønningsnivået.
  • Kontroller kandidatens CV og vær sikker på at de besitter de rette ferdighetene og kvalifikasjonene for jobben.
  • Bli kjent med kandidatene – intervju dem via telefon eller ansikt til ansikt eller hvorfor ikke ha et videointervju før de eventuelt sender en CV. På den måten kan du dobbeltsjekke erfaringen og kompetansen deres og gjøre opp en mening om de kvalifiserer for den ledige stillingen. Skaff en forståelse av hvorfor de vil dra fra sin nåværende arbeidsgiver og hva de vil ha ut av en ny rolle.
  • Finn ut hva kandidaten har av lønnsforventninger. Bor de innen pendleavstand eller er de innstilt på å flytte? Når kan de starte i ny jobb?
  • Bedøm hvor kompatibel kandidaten ville vært hos firmaet med tanke på personlighet og kompetanse, erfaring og karrieremål.
  • Følg opp referanser.
3. Ha helikopterperspektiv

Som rekrutterer bør du være objektiv, men det finnes tilfeller hvor du kanskje må se bort ifra kundens eller kandidatens ønske og forsøke å få til et kompromiss. Det kan være at kandidaten og firmaet er en perfekt match, men at lønnen ikke er optimal. Da må du forhandle på best mulig vis så slik at partene kan komme til enighet. Det finnes også muligheter for å forhandlinger rundt erfaring og karrieremuligheter. For eksempel så kan kandidatens mangel på kompetanse innen et område håndteres med et kort kurs, samtidig som ambisjonene kan håndteres ved økt ansvar.

Men til syvende og sist er det ikke bare du som skal prestere; kandidaten som du presenterer må også gjøre et godt inntrykk. Her har du en viktig rolle ved å gi kandidaten de beste forutsetningene som mulig. Du må være forberedt på å måtte skreddersy råd til hver enkelt kandidat fordi de ikke alltid vet hvordan de skal få frem sine ferdigheter på best mulig måte..

1. Forbered kandidaten til intervju

Det er viktig at du gir kandidaten nyttig informasjon om firmaet – for eksempel størrelse, omsetning, mål og kultur.

Om de til slutt bestemmer seg for at arbeidsgiveren ikke er rett for dem så har man spart masse tid. Om de liker det de hører så kan de gå på intervju med bra selvtillit og i tillegg bruke informasjonen du har presentert for dem til å stille gjennomtenkte spørsmål.

Det kan også være nyttig å gi dem litt mer praktiske detaljer rundt intervjuet – for eksempel om de intervjues av én eller flere personer og hvordan de best kan introdusere seg selv.

2. Forsterk svakhetene deres

Vi har alle svakheter – ett hull i CV-en eller korte opphold i ulike firmaer. Be kandidaten tenke på hvordan dette kan legges frem på en positiv måte. De tok kanskje en pause for å reise og for å styrke seg selv på et personlig plan? Forsøk også å forberede kandidaten på diskusjoner rundt deres svakheter hvor de må kunne gi eksempler på vanskelige situasjoner som de har opplevd i tidligere roller.

3. Utsett kandidaten for de vanligste intervjuspørsmålene

Intervjuere spør ofte om kandidaten kan fortelle om hva de oppfatter som sin største prestasjon. Be kandidaten skrive ned og memorere noen av de største prestasjonene og eksempler på hvilken verdi det ga tidligere arbeidsgiver. Understrek at prestasjonene må være relevant for stillingen de søker på slik at ny leder også ser verdien.

Lykke til med dine kommende rekrutteringer!

Last ned gratis mal: Skjema for jobbintervju Last ned nå ›