Det meste her i livet når et "tipping point" der fremtid blir til nåtid og nyheter blir den nye normalen. Innen rekruttering er dette i ferd med å skje med sosiale medier. Rekruttering i sosiale medier synes nesten slavisk å ha fulgt stadiene til Gartners Hype Cycle. Vi har kommet oss over toppen av "svulstige forventninger" og vandret gjennom "desillusjonens dal". Ganske snart bør opplysningens topp stige opp foran oss. Vi vet at sosial rekruttering ikke skal erstatte alt annet vi har gjort, men det å fremme jobbene til det mest engasjerte publikum, gir mening.

Hvorfor skal jeg rekruttere på sosiale medier?

Det er mye forvirring og uklarhet rundt temaet, men for å gjøre det litt enklere; det er langt flere kandidater på sosiale medier enn de som ikke er der. Er det fordi de er yngre og gjør alt på sosiale medier? Kanskje. Spiller det i grunnen noen rolle om hvorfor? Nei, det gjør det ikke. Hvis du er villig til å akseptere dette faktum er du faktisk mer fremtidsrettet enn de fleste.

Undersøkelser viser at oppslag på sosiale medier kan øke kandidattilfanget med mellom 30 og 50 prosent. Statistikk viser at en fjerdedel av alle jobbsøkere bruker sosiale medier som deres primære verktøy for jobbsøking. I dag finner syv av ti 18-34-åringer sin jobb gjennom sosiale medier. Ni av ti selskaper oppgir at de bruker noen form for sosiale medier for å tiltrekke seg og engasjere de beste talentene. En strategi for rekruttering i sosiale media gir resultater og er nå blitt "mainstream" og er her for å bli. Men som med alt annet så får du igjen i forhold til hva du legger inn av innsats.

Ikke vent

Ikke vent med å ta i bruk sosiale medier i din jakt på gode kandidater. Den beste tiden for å bli kjent med potensielle kandidater og bygge gode relasjoner til dem er før de begynner å søke jobb. Ved å hjelpe potensielle kandidater å forstå hvordan det er å jobbe i din organisasjon, kan du bygge en prospektmasse av talentfulle kandidater som ønsker å jobbe for organisasjonen din før du selv har lagt ut en jobbannonse.

Definer hvem du skal nå

Definerer målgruppen du ønsker å nå ut til. Denne vil være med å bestemme hvilke kanaler og sosiale medier som er mest hensiktsmessige for din organisasjon. Akkurat som det er dyrt og ineffektivt å prøve og nå ut til alle med tradisjonell annonsering, vil du få mer suksess i sosiale medier hvis du retter deg mot en spesifikk nisje. Benytt utvalgte kanaler der du legger til grunn demografi til målgruppen, hvor kandidatene bruker tid på nett, samt hvordan konkurransen er. Sosiale medier gir deg muligheten til å målrette annonseringen innenfor geografiske steder ned til noen kilometer i radius, samt innenfor spesifikke bransjer, yrker eller fag.

Bruk sosiale medier til å fremstille ditt selskap i et positivt lys

Det er ikke noe som lenger heter en passiv kandidat. Alle er kandidater hele tiden. Utfordringen er å nå dem. Spesielt millennials fatter raskt mistanke til falske fremstillinger av din organisasjon. Hvert bilde du deler, hver bit av innhold du publiserer samt alle statusoppdateringer, skaper et mentalt bilde av bedriftens kultur. Representerer du et selskap med dårlig kultur vil sosiale medier ikke hjelpe deg ut av den situasjonen, snarere tvert imot. Vinnerne er de som er ekte i sin merkevare og som vil tiltrekke seg de beste talentene.

For å oppsummere kort til slutt. Utarbeid en strategi for rekruttering i sosiale medier, inkludert spesifisering av målgrupper. Ikke vent, men start å bygge employer branding og merkevare for din organisasjon så potensielle kandidater har kjennskap til deg. Hver sannferdig i din fremstilling og kom med jevnlige nyheter og informasjon så du fremstår som aktiv. Lykke til!

Gratis e-bok: 14 tips for mer treffsikker rekruttering Last ned ›