Employer branding er ikke et nytt konsept, men det har tidligere vært forbeholdt store private virksomheter med massive markedsføringsbudsjetter. Slik er det ikke lenger. Konkurransen om talentene blir hardere, spesielt innen offentlig sektor. Vi som rekrutterer må derfor evne å levere treffsikre prosesser uten å skade virksomhetens omdømme.

I dette blogginnlegget skal jeg argumentere for hvorfor employer branding er noe alle virksomheter bør ta på alvor:

Hva er employer branding og hvem har ansvar for arbeidet?

Employer branding handler i bunn og grunn om hvor attraktivt det er å jobbe i virksomheten din, og hvordan markedet oppfatter deg som arbeidsgiver. I det store bildet er det kun en liten del av virksomhetens totale merkevare, men den merkevaren er helt avgjørende for hvem og hvor mange som søker på aktuelle stillinger hos dere. Det er også avgjørende for hvilke personer som vil være interessert, dersom du tar kontakt ved «search».

Les også: Karriereside – er det egentlig viktig?

Selv om virksomheten din ikke jobber aktivt med branding, vil dere alltid ha et employer brand. Merkevaren deres påvirkes av flere faktorer som

 • alderen på de ansatte
 • hvor kontorene deres er lokalisert
 • hvordan kontorene er utformet
 • arbeidsmiljøet
 • lønn og goder
 • hvor mange dere ansetter i løpet av et år
 • hvor mange som slutter hos dere i løpet av et år
 • krav til kompetanse og ferdigheter
 • størrelsen på virksomheten
 • hvor aktivt dere jobber med markedsføring
 • hvor mange som kjenner til virksomheten deres
 • hvor store eller små dere er i det aktuelle markedet
 • hvilke kunder dere har eller jobber for å få

Dersom virksomheten din blir oppfattet som et sted unge kan bygge karriere, så vil naturligvis mange av kandidatene dere får inn ha relativt lite erfaring. Dersom miljøet derimot kun består av fagtunge seniorer vil unge kanskje ikke våge eller ønske å søke. Ingen av delene er feil, men det er viktig å være oppmerksom på dette når dere vurderer rekrutteringsarbeidet. Om dere ikke får inn de kandidatene dere ønsker bør dere evaluere virksomhetens merkevare som arbeidsgiver.

Konkurransen om talentene blir stadig tøffere

Det har alltid vært konkurranse om de beste hodene, men etter hvert som verden blir mer digitalisert vil nivået for nødvendig kompetanse heves. De fleste virksomheter vil finne det utfordrende å fylle nødvendige stillinger. I offentlig sektor har de flinkeste allerede begynt å rigge seg for å imøtekomme det fremtidige behovet for flere lærere og sykepleiere.

Men vi trenger ikke å stirre så langt inn i krystallkulen før vi begynner å kjenne denne realiteten på kroppen. Hinge Research Institute gjennomføre nylig en undersøkelsene for å kartlegge de største utfordringene dagens virksomheter møter. Ikke overaskende kom «rekruttering av nye talenter» og «redusere antall medarbeidere som slutter» høyt opp på listen:

Hvorfor du bør ta employer branding på alvor

Derfor er det helt avgjørende for virksomhetens fremtid at folk ønsker å utdanne seg innen deres fagfelt og deretter jobbe i nettopp deres virksomhet. 

Kandidater ønsker et bedre innblikk i virksomheters kultur

I tillegg til det å tiltrekke oss talenter så ønsker vi også å holde på de vi ansetter. Dessverre er det ikke alle som tenker over dette når de har en liten søkerbunke, og mange ender opp med å overselge stillingen.

Det er uheldig både med tanke på virksomhetens økonomi og omdømme. I følge den samme undersøkelsen verdsetter kandidater selskapets kultur over faktorer som lønn og reisevei.

Hvorfor du bør ta employer branding på alvor

Empoyer branding handler ikke om å selge inn virksomheten som et hipt og kult sted å jobbe, men om å gi kandidater et realistisk bilde av hvordan det er å jobbe hos dere før de i det hele tatt søker på en stilling. Det er ikke nødvendig å gjemme det faktumet at arbeidsoppgavene er rutinebaserte eller at det er lite sosial moro i virksomheten, så lenge dette appellerer til personlighetene dere ønsker å rekruttere inn.

Les også: 6 tips enhver rekrutteringssjef bør følge

Ved riktig employer branding vil virksomheten ikke bare tiltrekke seg flere av de kandidatene dere ønsker, men også forhindre at de forsvinner ut døra. Nettopp derfor bør din virksomhet ta dette på alvor.

 

Gratis e-bok: 14 tips for mer treffsikker rekruttering Last ned ›