Det finnes mange hundre rekrutteringsbyråer. Noen er spesialister, andre er generalister. Noen jobber kun med søk etter kandidater, andre gjør også søk. Enkelte er best på vikarutleie, mens andre er fokusert på rekruttering av ledere. Det er altså ikke bare bare å finne og velge rekrutteringsselskap. 
Mange har erfaring fra bruk av ulike rekrutteringsselskaper.. Hvis tidligere erfaring ikke har vært så god, eller dere ikke har en solid leverandør, er det tid for å velge en ny samarbeidspartner.

Om dere trenger hjelp til å finne kandidater det er stor rift om i markedet, bør man vurdere rekrutteringsbyråer som har spesialisert seg på denne aktuelle kompetansen. Eller kanskje dere er ute etter en leverandør som kan levere rekrutteringstjenester til ulike stillingstyper gjennom året. Uansett er det viktig å sikre seg at den kommende leverandøren har den nødvendige kompetansen for å dekke deres behov.
Velg ut 2-3 rekrutteringsbyråer. Beskriv hva dere ønsker og inviter dem til et møte der de kan presentere seg selv og hvordan de vil jobbe for å gi dere best mulig verdi for pengene. Her er referanser viktig. Se etter grundighet og dokumentert kompetanse. Blant rekrutteringsbyråene er det ingen krav til kompetanse. Det er et paradoks, siden kunnskap om rekruttering øker treffsikkerheten og minsker risikoen for å feilansettelser. Siden grundighet krever tid og evne, slurves det ofte her. Se etter hva slags dokumentasjon rekrutteringsbyråene kan legge frem.

En metode som mange benytter i dag er kompetansebasert rekrutteringsprosess. Den tar utgangspunkt i kompetansene som ønskes hos kandidaten og disse kartlegges gjennom tester, intervjuer og referansesamtaler. Vil de bruke denne metoden, eller kan de legge frem andre metoder de mener vil treffe bedre? Kan de rekrutteringsfaget? Er de skikket til å representere deres virksomhet? Har de sertifikater fra DNV-GL?

Snakk om hvordan rekrutteringsselskapet jobber for å holde deg oppdatert underveis i prosessen. Skal du få en mail hver fredag med status? Hvis det legges opp til en eller annen form for rapportering, unngår man at ukene flyr. Det skal jo ikke være deg som må ta kontakt for å hør om det skjer noe.

Før du velger rekrutteringsselskap, diskuter hvem hos rekrutteringsselskapet som skal gjøre jobben. Hvis dere har fått tillit til at konsulenten vil gjøre en god jobb, må dere sikre dere at det faktisk er vedkommende som skal utføre tjenestene og være kontaktpersonen i rekrutteringsprosessen. Ellers kan det være at en ny konsulent dukker opp når oppdraget starter.

Sjekkliste (tips om spørsmål til leverandøren):

• Hva vet dere om vår virksomhet?
• Er det samme konsulent som skal gjennomføre oppdraget?
• Hvilken kapasitet har dere?
• Hvordan gjennomføres jobbanalysen – og hvem planlegger dere å snakke med i den fasen?
• Hvordan målretter dere stillingsannonsene?
• Hvordan finner dere kandidater som ikke søker stillingen?
• Er testene deres sertifiserte av DNV-GL?
• Er dere personlig sertifiserte av DNV-GL innen rekrutteringsprosessen og/eller testbruk?
• Hva kan dere fortelle oss om kompetansebasert intervjuteknikk?
• Hvordan følger dere opp etter ansettelse?
• Hvilke garantiordninger har dere?
• Hvordan sikrer dere at nye regler om personvern, GDPR, overholdes?

 

Last ned gratis e-bok: Guide til kjøp av rekrutteringstjenester Last ned nå ›