Videointervju er i vinden.

Videointervju tilfører rekrutteringsprosessen nye muligheter – og kanskje også nye utfordringer. Vil ikke videointervju føre til at vi enda lettere lar oss påvirke av ytre faktorer, kanskje spesielt utseende og sjarm? Jo, definitivt. Brukt på en bevisst og profesjonell måte heier jeg likevel på videointervjuet og tror det har flere fordeler enn ulemper.

Hva er et videointervju?

Videointervju handler ikke om å erstatte det tradisjonelle intervjuet, men om at rekruttereren spiller inn noen strukturerte spørsmål på video som sendes til et utvalg søkere på stillingen. Søkerne spiller inn svarene på video og sender tilbake til rekruttereren.

Example_QA_RecRight Eksempel på spørsmål og svar i RecRights videointervjuløsning

Hva kan videointervju tilføre rekrutteringsprosessen?

Etter at vi har utført den første grovsorteringen av søkerne, sitter vi forhåpentligvis igjen med de kvalifiserte søkerne. Men hvordan kommer vi oss fra de kanskje femten kvalifiserte søkerne til de åtte vi hadde tenkt å invitere på førstegangsintervju? Ofte har vi noen soleklare intervjukandidater, mens det gjerne er mer tilfeldig hvem som kaprer de siste intervjuplassene. Det er her videointervju kanskje har mest å tilføre rekrutteringsprosessen. Gjennom å sende de potensielle intervjukandidatene noen videointervjuspørsmål får vi et bedre beslutningsgrunnlag med tanke på hvem vi ønsker å gå videre med.

Vil det gagne de ekstroverte jobbsøkerne? Vil det gagne de mest sjarmerende kandidatene? Det vil det helt sikkert, akkurat som i de tradisjonelle intervjuene egentlig... Når mennesker møter mennesker ansikt til ansikt skjer disse tingene enten vi vil eller ikke. Derfor vil noen hevde at videointervju fokuserer for mye på «trynefaktor» og dermed vil virke diskriminerende. Men hva er alternativet? Hvordan er det vi velger ut de siste intervjukandidatene når vi ikke har videointervju? En av jobbsøkerne bor i annen by og vi velger heller en tilsvarende kandidat som bor i nærheten... En jobbsøker et utenlandsk navn og vi tenker at han sikkert ikke snakker godt nok norsk... En av jobbsøkerne har en veldig kort søknadstekst og vi tenker at hun ikke virker særlig motivert for jobben... Dere skjønner sikkert hvor jeg vil. Kanskje vil videointervju bidra til at de søkerne som ellers blir valgt bort på tynt grunnlag faktisk får en sjanse. At beslutningsgrunnlaget vårt om hvem vi kaller inn til intervju blir bedre med videointervju.

En annen fordel med videointervju er at alle får de samme spørsmålene og dermed de samme mulighetene til å svare for seg.

Les også: Hvem vil vel ha likestilt rekruttering?

Hva bør vi tenke på når vi bruker videointervju?

   • Start med stillinger hvor det er vanskelig å skille søkerne ut fra kvalifikasjoner / CV.
    I utgangspunktet kan videointervju egne seg på de fleste stillinger, men kanskje kan det være lurt å start med noen stillinger hvor det er mange jobbsøkere med relativt lik bakgrunn og dermed vanskelig å skille ut intervjukandidatene ut fra CV-en. Dette kan for eksempel være stillinger med mange nyutdannede jobbsøkere.

   • Still noen få, korte og konsise spørsmål.
    Spørsmålene må selvfølgelig være relevante for stillingen. Videointervju egner seg best for å avdekke kommunikasjons- og presentasjonsevner, språkkunnskap og motivasjon for stillingen.

Sikkert mange som meg i førtiårsalderen som håper vi aldri blir utsatt for videointervju. Samtidig er jeg sikker på at jeg som jobbsøker, tross alt, ville opplevd arbeidsgiveren som profesjonell og moderne. Uten å generalisere altfor mye på alder er det liten tvil om at de som har vokst opp med Snap, Insta og Youtube vil ha et langt mer avslappet forhold til å svare på noen spørsmål med en video enn meg. Videointervju er ikke bare en «hype», jeg tror virkelig det tilfører rekrutteringsprosessen nye muligheter som gjør det enklere for oss å plukke ut de beste intervjukandidatene.

Last ned gratis e-bok: Hvordan lykkes med rekruttering i en digital verden? Last ned nå ›