Rekruttering handler på mange måter om å «gjette» hvordan kandidatene vil opptre i fremtidige jobbsituasjoner. For å oppnå høy treffsikkerhet kreves det god kompetanse og en del erfaring. Mange legger også mye vekt på magefølelsen. Det er ikke nødvendigvis en god idé.  

Hva er magefølelse?

Alle har kjent det i magen om en beslutning er riktig eller ikke, men hva er egentlig magefølelse?

Psykologien kobler magefølelse til rasjonalitet. Noen er mer intuitive og forholder seg helst til meninger og følelser, mens andre liker best å jobbe med numeriske fakta og analysere tall eller statistisk materiale.

Siden magen er best egnet til fordøyelse og hjernen styrer atferd, vil jeg begrave ordet magefølelse og heller bruke ordene hjernefølelse eller intuisjon.

 

Magefølelse.png

 

Når er intuisjonen nyttig? 

Hjernefølelsen er nyttig i dramatiske eller tidskritiske situasjoner. Det er ikke dermed sagt at elitesoldater bør være over-intuitive. Samtidig er det sannsynlig at en analytiker i SSB bør være mest tallrasjonell.   

Menneskelige egenskaper er normalt fordelt. Nær sju av ti er utstyrt med balansert intuisjon. De fleste vil altså kunne styre sin rasjonelle atferd på en situasjonsbestemt måte.

Det finnes ikke forskning som viser at intuisjonen bedrer treffsikkerheten. Derfor er hjernefølelsen uegnet som utvelgelsesmetode.

Les også: Bakgrunnssjekk - stadig viktigere i en rekrutteringsprosess

Siden intuisjon ikke bidrar positivt i rekrutteringsprosessen, er det problematisk at den blir brukt i så stor grad som i dag. Den brede anvendelsen er ikke uforståelig. Intervjuet er tross alt den mest brukte seleksjonsmetoden, der folk treffes og fornemmer eller synser om man passer sammen. Intuisjonen brukes også i større grad når rekrutteringsansvarlige mangler kompetanse. Dette er en trend vi bør snu.   

Fokus på kompetanse

Utvelgelse handler aller mest om å forutse adferd, altså å gjette hvordan kandidatene vil opptre i en fremtidig jobbsituasjon. Det krever kompetanse som går langt utover intuisjonen.

Sannsynligvis er det flere titusen rekrutterere i Norge. Mange kan nok mye om rekruttering, men bare 14 personer er personlig sertifiserte av DNV innen rekrutteringsprosess og testbruk. Et sertifikat eller to sier ikke alt, men i rekrutteringsbransjen finnes det ingen konkrete kompetansekrav.

Les også: Er referansesjekk bortkastet tid?

Intuisjonen bedrer altså ikke treffsikkerheten og man kan ikke bruke intuisjonen for å bedømme om folk er tilstrekkelig intuitive eller rasjonelle.

Noen rekrutteringsmetoder virker heldigvis bedre enn intuisjonen. Det aller beste er å simulere jobben slik den er. For folk med flyskrekk er det betryggende å vite at piloter testes i flysimulatorer. Tilsvarende løsninger er for ressurskrevende for de fleste andre jobber, men mye kan gjøres for eksempel via anerkjente tester og strukturerte metoder.

 

Metoder.png

 

Skal intuisjonen begraves når man rekrutterer?

Så lenge folk er inkludert i rekrutteringsprosessen kan vi ikke se fullstendig vekk fra intuisjonen vår.

Rekruttering handler blant annet om å bringe de riktige menneskene sammen. Folk er heldigvis ikke maskiner, så vi skal ikke slutte med menneskelige vurderinger av hverandre, heller ikke når det gelder rekruttering.

Problemer og talentglipp oppstår når kompetansen mangler og intuisjonen overstyrer rasjonelle vurderinger. Derfor bør rekruttere i større grad fokusere på egen kompetanse.

 

Last ned gratis e-bok: 8 trinn til strategisk rekruttering av toppkandidater Last ned nå ›